Pi Krogell-Magni

Kirjoittaja on työskennellyt viestintäpäällikkönä Kuntaliitossa.

Twitterissä: @PiKrogellMagni