Reijo Vuorento

Kirjoittaja on aiemmin ollut kuntatalouden apulaisjohtaja Kuntaliitossa.

Reijo Vuorento Twitterissä: @Reijosergio

Reijo Vuorento

Kuten koko julkisen talouden, myös kuntatalouden kestävyyttä voidaan pyrkiä kohentamaan monilla eri toimenpiteillä. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluu myös hallitun tasapainon tavoittelu investointien, omistamisen ja velkaantumisen välillä. Asetelmassa on mukana vielä piirre, että

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Pohjoismainen kuntatalouskonferenssi pidettiin äskettäin Norjassa. Listalla olivat myös valtio-kuntasuhteet ja uudistukset eri pohjoismaissa. Yhteistä niille on vahvistaa jatkossakin paikallista itsehallintoa ja kuntia. Suomen sote- ja maakuntauudistuksestakin keskusteltiin – jälleen kerran. Sen

Reijo Vuorento

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt kiivaaseen kamppailuun saadakseen hyvin toimivat ja monipuoliset alueelliset työllisyyskokeilut lakkautettua. Suomen työllisyyden hoidon historiassa on ainutlaatuista, että vastuuministeriö laittaa kapuloita rattaisiin työllisyyden edistämisessä. Kokeilujen

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Suomessa on Pohjolan alhaisin työllisyysaste ja korkein työttömyys. Kokoaikaisella työajalla mitattuna meillä tehdään paljon työtä. Työssä olevat ovat ahkeria, osa porukasta suorastaan uupuu samalla kun merkittävä osa on työvoiman ulkopuolella. Vaikka talouskasvu nyt korjaa tilannetta, on

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Menestyksekkään pohjoismaisen mallin peruspilareina ovat palvelujen ja tulonsiirtojen takaaminen kaikille, rahoituksen yhteisvastuu ja paikallishallinnon merkittävä rooli niin taloudessa kuin työllisyydessä. Juuri paikallisen itsehallinnon korostuminen vuosikymmenten varrella ja samanaikaisesti

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Vaalien alla kuntien muuttuvasta roolista on puhuttu paljon. Millainen on tulevaisuuden kunta? Manner-Suomessa on tällä hetkellä 295 kuntaa, joista pienimmässä asuu 760 asukasta ja suurimmassa yli 600 000. Kuntakenttä on kovin erilainen eri puolilla laajaa Suomea. Moni pieni kunta on jo pidemmän

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Englannin keskuspankin BoE:n johtaja Andy Haldane totesi 5.1.2017 talousennusteita kommentoidessaan, että ”Sääennusteet ovat parantuneet, mutta ekonomistit ovat kriisissä”. Tällä hän viittasi ennusteisiin niin sanottujen markkinavoimien reaktioista muun muassa Brexitiin ja Trumpin valintaan

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Valmistelun vuosi. Sanapari kuvaa hyvin sitä ympäristöä, jossa olemme liittona ja yksikkönä tänä vuonna toimineet. Olipa keskustelu tai tilaisuus mikä tahansa, niin jossain vaiheessa on lähes poikkeuksetta siirrytty käsittelemään sotea ja/tai maakuntauudistusta - muodossa tai toisessa. Tämä on toki