Jean-Tibor IsoMauno, blogi 21.8.2014

Läheisyysperiaate - ollaanko lähellä, vaiko vain periaatteessa?

Jean-Tibor IsoMauno

Juuri julkaistussa luonnoksessa sote-järjestämislaiksi viitataan monessa kohdin perusoikeuksiin - ei ehkä vähiten sen vuoksi, että lakiluonnoksen on uskottu aiheuttavan perustuslaillisia hankauksia.

Olisiko hellyttävältä kuulostava läheisyysperiaate se salainen ainesosa, jolla julkinen valta kykenisi takaamaan kaikille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kunnallisen itsehallinto huomioiden? Voidaanko periaatteen avulla kustannustehokkaasti keskittää ja poistaa päällekkäisyyksiä, mutta samalla tarjota lähipalveluita suurasiakkaille?

Viime joulun alla julkaistun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportissa tämä yhteensovittamisen ongelma oli ratkaistu taidokkaasti siten, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus oli kirjattu samaan pykälän alle (5 §). Sote-järjestämislaissa saatavuus ja saavutettavuus löytyvät jälleen samasta pykälästä - tosin omina alakohtinaan - tällä kertaa järjestämisvastuun alta.

Muut järjestämisvastuuta määrittelevät seikat kuten ”tarve”, ”laatu” ja ”vaikuttavuus” tuskin tuovat ainakaan lisähelppoutta tähän historialliseksikin kuvailtuun uudistukseen, erityisesti kun uudistuksen tavoitteita määrittelevistä mittareista ei ole päästy likimainkaan yksimielisyyteen.

Viime vuodet puoluejohtajien ja kentältä tulleiden kannanottojen riitasointuja kuunnellessa tulin ajatelleeksi, että tämän perustuslaillisen ongelman ratkaisuun tarvittaisiin vähintäänkin perusoikeuksien Grigori Perelman. Tämä matematiikkanero kun tiettävästi näkee maailman toisin, jopa niin eri vinkkelistä, että hänen kollegansa eivät ole uskaltaneet ottaa kantaa siihen, onko Perelmanin ratkaisema matemaatikkoja pitkään haastanut ongelma nyt lopullisesti ratkaistu.

Läheisyysperiaate, joka tunnetaan EU-jargonissa tuttavallisemmin nimellä subsidiariteettiperiaate, löytyy myös filosofi David Humen tuotannosta ”Täydellisen valtion idea”.

Lisäksi se mainitaan Wikipedian lähdeaineistossa sivustolla www.johannespaavali.com. Äärettömän valaistuneisuutensa, kenties jopa kirkollisen pyhyytensä johdosta kyseinen linkki(kään) ei tavalliselle kuolevaiselle aukea.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on ollut aiemmin asiantuntija Kuntaliitossa.