Kirjoittaja: Merja Niemelä, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, Oulun kaupunki

Asukas, asiakas ja kokemusasiantuntija - osallisuuden ulottuvuuksia etsimässä

Asiakkaat ovat julkisten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa vielä paljolti hyödyntämätön resurssi. Ensinnäkin asiakkaalla olevaa, ammattilaisen näkemyksestä ja kokemuksesta poikkeavaa tietovarantoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämistyössä siten, että saadaan tuotettua paremmin asiakkaiden tarpeita palvelevia ja täten myös kustannustehokkaampia palveluita.

Etenkin kaupallisissa palveluissa on jo pitkään hyödynnetty asiakkaiden panosta tuotekehityksessä, ja asiakkaiden osallistuminen voi toimia uusien, innovatiivisten palveluntuotantotapojen kehittämisen välineenä ja moottorina. Näin todettiin Tekesin ja Tampereen yliopiston oppaassa (Larjovuori, Nuutinen, Heikkilä-Tammi, Manka 2012) Asiakkaat kuntapalvelujen kehittäjiksi.

Oulun omaa yhteisöllisyyttä

Vuoden 2016 alussa Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta  järjestää ja toteuttaa yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa useita asukkaille suunnattuja tilaisuuksia niin alueellisesti kuin sosiaalisen median välityksellä. Tätä voidaan kutsua kokemukselliseksi osaamiseksi tiedollisen osaamisen lisäksi. Olemme jo useamman vuoden ajan tavoitelleet alueellisten verkostojen toiminnan koordinointia maantieteellisesti laajalla kaupunkialueellamme.

Olemme myös mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, tiedottamassa ja koostamassa Pohjoisen hyvinvointialueen, Oulun torialueen ja kouluverkon suunnitelmia koskevia tilaisuuksia. Oulun raati on nimike, joka kuvastaa oululaista osallistumista ja vaikuttamista mahdollistavaa genreä.

Asiakasraadit laajentavat osallisuuden ulottuvuuksia

Osallisuuden ulottuvuuksiin sisältyvät kuntalaistilaisuuksien lisäksi myös tietyille kohderyhmille suunnatut asiakasraadit palvelujen käyttäjistä muodostettuna. Jos kehittämisen kohteena ovat esimerkiksi lapsiperheen palvelut, miksi emme siis kysyisi suoraan palvelujen käyttäjiltä mielipiteitä kehitettävistä palveluista jo hyvissä ajoin?

Yhdenvertaisuuslain mukaisesti myös erityisryhmien osallistaminen mahdollistaa palvelujen kehittämisen ja kohdentamisen omia tietojamme täydentävästä näkökulmasta. Tärkeintä on, kuten työelämässäkin, antaa osallisuudesta ja vaikuttamisesta myös palautetta osallistumisen jälkeen. Blogikirjoitus voi olla yksi tapa viestiä vapaamuotoisemmin myös toteutuneista tilaisuuksista ja kunnallisesta työtehtävästä.

Miksi haluan olla Kuntademokratiaverkoston jäsen?

Kuntaliiton erityisasiantuntijoiden Päivi Kurikan ja Sirkka-Liisa Piipposen esittämään, aikaisemman kuntademokratiaverkoston blogin kysymykseen vastatakseni: haluan olla kuntademokratiaverkoston ja sen neuvonantajien jäsen oppiakseni lisää ja kehittääkseni valtakunnallisesti kuntademokratian asemaa, sen oikeutusta ja sisältöjä. Tulevaisuuden kunnassa on hyvä nähdä lisäarvoa antamassa kokemuksellinen osaaminen, niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta.

Kuntaliitto on ansiokkaasti järjestänyt koulutusta ja seminaareja kuntademokratian ulottuvuuksiin liittyen - myös alueellisia tilaisuuksia ja etäyhteysmahdollisuuksia tarjoamalla. Verkostoituminen kannattaa - ei uutta luoda suljettujen ovien takana, vaan yhteiskehittämällä hyviä ideoita edelleen toimiviksi käytännöiksi, kokeilemalla ja ennen kaikkea tekemällä!

Oma kysymykseni kuuluu: Miten Sinä haluaisit tulevaisuudessakin osallistua ja vaikuttaa kuntapalveluihin? Oululaisittain haluaisin aktivoida keskusteluun Helsingistä Utsjoelle: Nyt saa sanua!

 

Kirjoittaja

Merja Niemelä on kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Oulun kaupungilla, jonka työ sisältää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Myös äiti, oululainen ihiminen ja kuntapalvelujen käyttäjä.

Merja Niemelä

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.