Timo Reina 8.10.2016:

Asumistukimenojen maksattaminen kunnilla ei asumismenoja alentaisi

Timo Reina

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä kyseli Ylen Ykkösaamussa lauantaina 8.10.2016, tulisiko kuntien maksaa puolet asumistukimenoista, jotta tontteja kaavoitettaisiin lisää ja asumisen kustannuksia ja siten asumistukimenoja saataisiin hillittyä. 

Ykkösaamun juttu löytyy täältä.

Vaikka pääjohtajan huoli on hyvin ymmärrettävä, ei lääke osu kohdalleen. Kuntien käytettävissä olevilla keinoilla, ennen kaikkea tehokkaammalla maapolitiikalla ja kaavoituksella, voidaan vaikuttaa asumisen loppuhintaan ja sitä kautta välillisesti asumistukimenoihin erittäin rajallisesti. Vaikutusmahdollisuus vielä vaihtelee merkittävästi eri puolilla maata.

On sinänsä tärkeää, että asumistukimenojen kasvuun kiinnitetään vakavaa huomiota. Sen taustalla on kuitenkin Kelan omienkin arvioiden mukaan ennen kaikkea korkea ja pitkittyvä työttömyys sekä asumistukijärjestelmään tehdyt, menoja kasvattavat muutokset.

Jos kunnat laitettaisiin mekaanisesti maksamaan asumistukimenoja, se johtaisi kohtuuhintaisemman asumisen sijasta helposti kuntaverojen korotuksiin ja palveluleikkauksiin. Näistä toimista kärsisivät juuri heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Valtaosa heistä on myös asumistuen asiakkaita.

Asuntorakentaminen Suomessa on juuri nyt ennätyslukemissa. Valtion ja kaupunkiseutujen kesken sovitut maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-sopimuksen ovat osaltaan tätä vauhdittaneet. Merkitystä on myös rakentamattoman kaavoitetun maan kiinteistöverojen korotuksilla.

Silti tarvitsemme pidemmän päälle lisää kohtuuhintaisia asuntoja etenkin pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Tämä edellyttää asumisen tukijärjestelmien ja rakentamisen hinnanmuodostuksen kokonaisuuden tarkastelua. Kunnat kantavat jo nyt päävastuun etenkin kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta, vaikka ARA-tukijärjestelmät tälläkin puolella ovat jääneet ajastaan jälkeen.

Mitä vielä tulee pääjohtaja Hyssälän rinnastukseen kuntien vastuuseen työttömyysmenoista, myös siinä on ongelmana, ettei kunnilla ole riittäviä keinoja vaikuttaa työllistämiseen ja siten sakkomaksujen määrään. Keinot ovat yhä liiaksi valtion TE-hallinnon puolella, vaikka muutoksia on laajasti toivottu. Samaa keinojen ja vastuiden kohtaanto-ongelmaa ei kannata tuoda asumisen puolelle.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @TimoReina