Arto Koski 15.6.2016:

Joutuvatko kunnat sivuraiteille?

Arto Koski

Saimme kevään aikana Kuntaliiton strategiapäällikkö Markus Paunin kanssa tilaisuuden jututtaa yhden lounaspalaverin ajan tulevaisuustutkija Olli Hietasta. Päällimmäiseksi puheenaiheeksi nousi Ollin esittämä arvio siitä, että jatkossa tärkeitä asioita alkaa tapahtua yhä useammin kunnan oman toimintakehikon reunalla ja ulkopuolella.  

Mitä kaikkea tuo ”reunalla ja ulkopuolella” merkitsee ja kuinka siihen pitäisi suhtautua? Yhden palaverin aikana emme kovin paljoa ennättäneet, mutta siinä määrin vahvan muistijäljen tuo Ollin tapaaminen jätti, että se askarruttaa yhä edelleen - aivan erityisesti kolmesta näkökulmasta.

Vähennetään tehtäviä

Kunnilta maakunnille siirtyvät sote-palvelut ovat merkittävä siirtymä kuntien toimintakehikon ulkopuolelle. Se ei yllätä, koska se on jo realisoitumassa. Toki on mahdollista, että tulevaisuudessa tapahtuu vielä muitakin merkittäviä tehtäväsiirtoja.

Kuntien ja maakuntien välisten rajapintojen (yhdyspintojen) muotoutumisella eri osissa Suomea tulee olemaan suuri merkitys. On mielenkiintoista nähdä, millä faktoilla perustellaan sitä, jos kuntien ja maakuntien tehtävien jaoista pyritään tekemään hyvin tiukasti säädeltyjä.

Järkytetään perinteisiä toimintoja

Digitalisaation ansiosta alustatalous, jakamistalous ja välitystalous yleistyvät nopeasti. Välitystalouden uudet globaalit yritykset järkyttävät (disrupt) vanhoja perinteisiä yrityksiä. Onhan se erikoista, että maailman suurimmalla kaupalla (Alibaba) ei ole lainkaan omia varastoja eikä suurimmalla hotelliketjulla (Airbnb) omia huoneita!

Kahdeksan kymmenestä maailman nopeimmin kasvavasta liiketoiminnasta on tällä hetkellä Suomessa kiellettyjä eli ne ovat sekä valtion että kuntien toimintakehikon ulkopuolella. Jakamispalveluita kritisoidaan erityisesti siitä, että ne mahdollistavat verojen ja erilaisten lupa- ja vakuutusmaksujen kiertämisen.

Terminologian selventämiseksi on ehdotettu, että välitystaloudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka pitää sisällään sääntelyä. Oleellista tuleekin olemaan se, kuinka nopeasti Suomessa onnistutaan luomaan välitystalouteen sellaiset pelisäännöt, jotka lisäävät meille työtä, verotuloja, palveluja ja hyvinvointia.

Globaalin välitystalouden lisäksi monet paikalliset aktiviteetit ovat jo ottaneet käyttöön digitaaliset alustat (esim. Stadin Aikapankki ja Nappi Naapuri). Niillä on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa oman alueensa yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja paikallista elinvoimaa.

Haastetaan demokratiaa ja päätöksentekoa

Tutkijat ennakoivat, että edustuksellinen demokratia ja päätöksenteko tulisivat kohtaamaan 2020-luvulla monia vaikeita haasteita. Eräs syy siihen on johtamisen ja päätöksenteon vaikeutuminen epäjatkuvassa ja pirstaleisessa toimintaympäristössä.

Suora demokratia tulee haastamaan entistä kovemmin edustuksellista demokratiaa. Sen taustalla ovat muun muassa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen lisääntyminen sekä sosiaalisen median vahvistuminen. Työstä on tulossa entistä selkeämmin ihmisiä jakava tekijä. Uusi työ voi olla sisällöltään yhteisöllistä ja luovaa, mutta se ei enää läheskään aina tuota riittävää toimeentuloa.

Tulevaisuuden kunnan roolien vahvistaminen

Jotta vältetään kuntien joutuminen sivuraiteille, on tärkeää vahvistaa tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä rooleja, joita ovat ainakin:

1. Osallisuus- ja yhteisörooli
2. Hyvinvoinnin edistämisrooli
3. Sivistysrooli
4. Elinvoima- ja työllisyysrooli
5. Elinympäristörooli
6. Itsehallintorooli
7. Kehittäjä- ja kumppanuusrooli kuntalaisten, yhteisöjen, yritysten ja toisten kuntien suuntaan

Juuri nyt on otollinen hetki miettiä ja valmistella tulevaisuuden kunnan rooleja. Samaan aikaan kun globalisaatio etenee, vahvistuu myös uuden paikallisuuden merkitys. Siksi ei ole mitään syytä takertua vanhaan ja kääntää selkää uudelle. Ohjauksen suunta ei voi olla enää 2020-luvulla ylhäältä alas, vaan sen pitää olla yhä enemmän alhaalta ylös ja kuntalaiset hyvin määrätietoisesti mukaan ottamalla alhaalta alas.

Kirjoittaja
Arto Koski

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntija Kuntaliitossa.