Tuula Jäppinen 23.3.2016:

Kymmenen EU-maan hyvinvointiennakointi käynnistyi Pinterestillä

​Kymmenen Eu-maata: Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Italia, Espanja, Puola, Unkari ja Kreikka ovat mukana Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa InnoSI -hankkeessa.

InnoSI-hankkeen tavoitteena on tutkia eri tavoin, miten eurooppalaiset hyvinvointimallit muuttuvat sosiaalisten innovaatioiden ja niitä tukevien sosiaalisten investointien avulla.

Hankkeessa on useita työpaketteja. Tähän mennessä on jo yhdessä tutkittu, miten sosiaalisen innovaation ja sosiaalisten investointien käsitteet näkyvät eurooppalaisissa politiikkaohjelmissa ja hyvinvointitutkimuksissa. Työn alla on myös tutkimus siitä, miten samat käsitteet näkyvät hyvinvoinnin kenttätyössä 20 eurooppalaisessa case-tutkimuksessa. 

Perjantaina 18. maaliskuuta käynnistettiin hankkeen suomalaisen tutkimuskumppanin Turun ammattikorkeakoulun toimesta hyvinvointiennakointi yhdessä suomalaisten sidosryhmien kanssa Kuntaliitossa.

Kuntatalolle oli kokoontunut tällä kertaa 15 ennakoijaa eri verkostoista kuten valtioneuvostonkansliasta, valtiovarainministeriöstä, Sitrasta, SOSTEsta, Lapinjärven kunnasta, Kuntaliitosta ja Turun ammattikorkeakoulusta. He eivät olleet kuitenkaan tilaisuudessa yksin: Skype -yhteyden välityksellä mukana olivat myös muiden yhdeksän maan ennakointiryhmän yhteyshenkilöt.

Me kaikki ennakointia tekevät saimme prosessia fasilitoivilta Minna Koskelolta ja Anu K. Nousiaiselta Futures Fitistä ensin lyhyen case-esimerkin ennakoinnista ja sitten tietoiskun hiljaisista signaaleista ja niiden keräämisestä. Case-esimerkkinä toimi Kuntaliiton vastaava prosessi vuodelta 2014.

Hyvinvoinnin hiljaisia signaaleja kerätään neljästä teemasta: lapset ja vanhemmat, ikääntyneet, talous ja työelämä sekä maahanmuutto. Hiljaisia signaaleja eli uusia, yllättäviä näihin teemoihin liittyviä ilmiötä ja merkkejä, voivat olla vaikkapa terapiarobotit vanhustenhoidossa tai mahdollisuus kasvattaa omista soluista implantteja. Aikanaan näistä signaaleista muodostuu yleisesti tunnettuja asioita eli trendejä.

Mistä näitä hiljaisia signaaleja sitten löytää? Fasilitaattorimme kehoittivat meitä seuraamaan poliitikkoja, arkkitehtejä ja taiteilijoita sekä käymään näyttelyissä, nappaamaan ideoita kollegoiltamme tai seminaareista sekä Twitteristä, niitä saattaisi löytyä myös muista yllättävistä paikoista kuten lentokentältä.

Hiljaisia signaaleja kerätään kymmenen maan voimin kolmen viikon ajan sosiaalisen median Pinterest -työkalun avulla. Tavoitteena on koota vähintään 200 signaalia, joista seuraavassa kaikille maille jälleen yhteisessä virtuaalisessa työpajassa - ja Suomen osalta myös huhtikuun Kuntien Tulevaisuusfoorumissa - muodostetaan 10 - 12 teemaa ja myöhemmin 10 yhteistä eurooppalaista trendikorttia. Työ jatkuu syksyllä sosiaalisten innovaatioiden maakohtaisina työpajoina ja päättyy eurooppalaisiin hyvinvointiskenaarioihin.

Hanketta johtaa Manchester Metropolitan University, Kuntaliiton roolina on toimia hankkeessa tiedonvälittäjänä ja siltana päättäjien, kehittäjien ja kansalaisten välillä. Ennakointityö toteutetaan vuoden 2016 aikana ja InnoSI-hanke jatkuu vuoden 2017 syksyyn.

 

Kirjoittaja

Tuula Jäppinen on innovaatioasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @Tujappi