Laillista, mutta arveluttavaa valinnanvapautta

Valinnanvapautta laajennetaan tulevaisuuden sotessa. Laajennusta on tehty jo aiemmin, ja nyt valinnanvapaus koskee hoitavaa terveysasemaa ja julkista erikoissairaanhoitoa, joista jälkimmäinen valinta voidaan tehdä vain lääkärin kanssa yhteistyössä.

Kuten yleensä asiassa kuin asiassa, myös valinnanvapaudessa on varjopuoli. Asiakkaan kannalta hyvä asia on julkisen rahoitusjärjestelmän näkökulmasta ongelmallinen, jos asiakas pääsee ”shoppailemaan” terveyspalveluja. Ongelma tässä shoppailussa on, että siitä aiheutuneet kustannukset maksetaan pääosin verovaroin.

Onko sairaudenhoito veroilla rahoitettavaa liiketoimintaa?

Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Voinko siis mennä mille tahansa lääkärille ja pyytää lähetettä mihinkä tahansa sairaalaan? Vastaus on kyllä. Vaikka saan ensimmäiseltä lääkäriltä hoidon tarpeen arvion, voinko mennä toiselle lääkärille ja pyytää lähetettä sairaalaan? Vastaus on edelleen kyllä.

Yksittäistapauksissa tämä voi olla hyvä asia, koska niitäkin (tosi)tarinoita on, että asiakas on saanut ensimmäiseltä lääkäriltä arvion, että hoidon tarvetta ei ole, mutta toinen lääkäri on löytänyt hoitoa vaativan sairauden. Tuplakäynnit lääkärillä eivät ole kuitenkaan julkisten varojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

Eräät yhtiömuotoiset sairaalat ovat ruvenneet markkinoimaan valinnanvapautta: Kolottaako lonkkaa? Tee testi. Jos testin tuloksena on arvio siitä, että lääkärin konsultaatio olisi tarpeen, alla on lääkärin yhteystiedot.

Sairaalat ovat myös rekisteröineet osoitteen valinnanvapaus.fi, jossa annetaan ohjeet: ”Ota lääkärin kanssa jo vastaanotolla puheeksi sairaala, jonne haluat lähetteen.” Sivulla on linkit eräiden sairaaloiden sivuille. Yhtiön sivuilla mainostetaan, että voit valita yhtiön julkisilla hinnoilla.

Tämän lisäksi sairaalan palveluja markkinoidaan näyttävästi sekä sähköisessä että printtimediassa yli maakuntarajojen. Osakeyhtiömuotoinen sairaala on perustanut sivupisteen alueensa ulkopuolelle kotikaupunkiini. Kotikaupunkini asukkaita voidaan palvella toisen sairaalan toimesta, mutta kotikaupunkini ja sen asukkaiden kustannuksella.

Erot hoitoon pääsyssä uhkaavat kasvaa

Valinnanvapauden lisääminen on hieno ja tavoiteltava asia. Asiakkaat saavat kenties nopeammin hyvälaatuista palvelua, mutta riskinä näen yhtiömuotoisen toiminnan voiton tavoittelun. Tiedetään, että hoitoindikaatioissa eli siinä, millä kriteereillä pääsee hoidettavaksi, on eroja jopa julkisten tuottajienkin välillä.

Jos asiaan liittyy vielä taloudellinen kannustin, erot hoitoon pääsyssä todennäköisesti kasvavat. Väitän, että ilmiö on olemassa, vaikka yhtiöjärjestyksessä voiton tavoittelu olisi estetty.

Seikka, josta en tässä mallissa pidä, on päätäntävallan ja kustannusvastuun eriytyminen. Se on omiaan lisäämään kustannuksia. Aiemmassa maailmassa portinvartijalla oli tieto siitä, että sen päättämä hoito aiheuttaa kustannuksia sille itselleen ja sen alueen asukkaille.

Nyt valinnanvapaustilanteissa portinvartija voi tehdä päätöksiä, joiden kustannuksista vastaa naapuri toinen sairaanhoitopiiri. Toivottavasti tätä vallan ja kustannusvastuun eriytymistä ei isossa mittakaavassa tule tapahtumaan tulevaisuuden sote-palveluissa.