Sini Sallinen 7.12.2016

Lämminhenkinen tulevaisuuden kunta

Sini Sallinen

Kaiken tämän kovan talouspaineiden ja juridiikan keskelle haluan tuoda pehmeitä asioita. Kuntalaisille tärkeää on se, miten heidät kohdataan. Tätä kautta syntyy kuntalaisuuden tunne ja kokemus. 

Kuntalaiset toivovat erityisesti yhteisöllisyyttä. He haluaisivat keskustella ja toimia yhdessä eri-ikäisten ja -taustaisten muiden kuntalaisten kanssa. Kunnalta he toivovat tiloja, tilaisuuksia ja muita mahdollisuuksia tavata ja toimia muiden kuntalaisten kanssa. Tulevaisuuden kunnan rooli on luoda mahdollisuuksia erilaisten kuntalaisten sosiaalisille verkostoille, ja tätä kautta arjen turvallisuudelle.

Kuntalainen 1: ”Kunta on yhteisön väline. Kunta ei ole jatkossa enää palveluautomaatti, vaan kuntalaisten yhteistyökanava, jossa ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja henkiset voimavarat voidaan yhdistää toteuttamaan asioita, joihin yksilöiden resurssit eivät riitä. Se on myös yhteisten käyttäytymissääntöjen sopimispaikka niin, että minimoidaan konfliktit ja riitatilanteet (mm. maankäyttö, kaavoitus, yhteiset tapahtumat, järjestyksen ylläpito).”

Kuntalaiset toivovat tulevaisuuden kunnalta ihmisläheistä ja -keskeistä toimintaa. Toisin sanoen kuntalaiset haluaisivat olla mukana enemmän itse ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa ja tapahtumia. Näin toiminta olisi aidosti heidän näköistään ja siinä yhdistyisi luonnollisesti erilaiset elämän arvot, asenteet ja kulttuurit. Kuntaorganisaatiolta he toivovat kunnioitusta, luottamusta sekä kannustusta heidän ideoitaan ja tekemistään kohtaan.

Kuntalainen 2: ”Kunta on meistä tehty, jokaisen käden jälki näkyy siinä. Kaikki me olemme erilaisia, kuntaa ei voi tehdä keskivertokuntalaiselle.”

Kuntalaisuus on myös tunne ja kokemus. Siihen ei riitä pelkät palvelut, prosessit, rakenteet ja vastuut, jotka ovat keskiössä yleisessä keskustelussa. Ehkä nämä kuntalaisten vastaukset ovat vastaisku siihen, että ei unohdettaisi meitä ihmisiä ja toistemme kohtaamisen tärkeyttä. 

Kuntalainen 3: ”Kylmän johtamisen jälkeen kaipaisi lämmintä välittämistä kuntalaisista. Kuntalaiset ovat tällä hetkellä korulauseena strategioissa ja visioissa mutta kaikkea tekemistä ohjaa kuitenkin raha ja kiire.”

Kuntalaisten näkemykset perustuvat Kuntaliiton tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriiheen. Kuntaliiton verkkoaivoriihessä pureuduttiin kuntien tulevaan rooliin, tehtäviin ja toimintatapoihin vuonna 2025. Verkkoaivoriiheen vastasi yhteensä 1512 kuntalaista, luottamushenkilöä, viranhaltijaa, tutkijaa sekä yritysten ja järjestöjen edustajaa. Verkkoaivoriihi oli avoinna keväällä 2016.
 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini