Kirjoittaja: Pia Haakana, Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö

Mikä motivoi kuntalaista osallistumaan?

Kirjoitin edellisessä blogikirjoituksessani - Tarjolla kuntademokratiaa – löytyykö osallistujia? Totesin tuolloin, että kuntalaisten tulee aktivoitua ja osallistua. Vastavuoroisesti kunnan tulee sitoutua aidosti ja motivoiden asukkaitaan.
 
Nyt kysynkin, mikä on yksi parhaista motivaattoreista saada kuntalaiset mukaan osallistumaan ja kehittämään omaa lähiympäristöään?

​En pidä teitä jännityksessä, vaan totean heti tähän alkuun vastauksen. Paras tapa motivoida on, kun osallistuminen tuottaa toivotun lopputuloksen. On saatu homma maaliin, jota on lähdetty viemään eteenpäin kuntademokratian eri tavoin tarjoamilla työkaluilla kuten esimerkiksi kuntalaisaloitteilla.

Onnistuminen luo motivaatiota ja lumipalloilmiön!

Usein kuulee kuntalaisilta kommentteja; Mitä se hyödyttää, eihän tämä asia kuitenkaan miksikään muutu. Kaikkeen vastataan vain ”Ihan kiva idea ja kiitos kun toit asian esille, mutta ei meillä nyt ole mahdollisuutta viedä tätä tämän enempää eteenpäin.”

Eihän tuo kuullosta kivalta ja kuka sitä viitsii koko ajan lyödä päätänsä ”Karjalan mäntyyn”. Kolikon toinen puoli on se, että kyllähän niitä onnistumisiakin tulee ja ihan kivasti virkamiehet ja päättäjät osaavat kuunnella kuntalaisia ja paneutua heidän tekemiin aloitteisiin ja tehdä myönteisiä kuntalaisten esittämiä päätöksiä.

Onnistumiset ja tavoitteisiin pääsy – ne motivoivat kuntalaisia osallistumaan ja ennen kaikkea jatkamaan osallistumista. Iso asia tässä kuten monessa muussakin on tiedottaminen, että kyllä se aloitteiden ja muu vaikuttaminen kannattaa.

Hyvä kello kauas kuuluu!

Suomalainen sananlasku – hyvä kello kauas kuuluu. Kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta niin se vain on. Kun onnistutaan osallistamisessa, vaikuttamisessa tai kehittämisessä – tulee siitä kertoa ja saada aikaan lumipalloilmiö. Näin saadaan mukaan uusia innostuneita asukastoimijoita ja pidetään entiset tekijät mukana motivoituneina.

Resepti on yksinkertainen. On tiedotettava ja taas kerran tiedotettava, että nyt on mennyt se ja se kuntalaisaloite läpi ja että asukkaiden omatoimisuus on tuottanut tulosta.

Onnistumisen esimerkkejä Lappeenrannasta

Lappeenrannassa toimii kaupungin organisoima Asukkaiden Lappeenranta -toiminta ja sen piirissä toimii yhdeksän alueraatia. Alueraadeissa olemme yhdessä opetelleet tekemään kuntalaisaloitteita. Haluan jakaa teille muutaman aloitteen ja kuinka media kertoi siitä ja mikä oli lopputulos.

Kaupunki oli kaavoittamassa Tyysterniemen kärkeä asuinalueeksi. Alue oli merkitty kaavaan virkistysalueeksi. Alueen asukasyhdistys antoi kaavasta lausuntoja, jotka vastustivat kaupungin suunnitelmaa. Näytti ettei lausunnot auta, joten asukasyhdistys laittoi vireille suunnitelmia vastustavan adressin keruun ja tekivät kuntalaisaloitteen.

Aloitteeseen saatiin yli 3 000 nimeä, eli kaksi prosenttia kaupungin äänivaltaisista ylittyi. Kuntalaisaloite oli menossa suoraan valtuustokäsittelyyn. Kaupunginhallitus ennen valtuustokäsittelyä teki päätöksen kuntalaisaloitteen eli asukkaiden hyväksi.

Merkittävää oli, että paikallinen media seurasi aloitteen kulkua niin tässä kuin muissakin tapauksissa ja uutisoi käsittelyn aikana ja sen lopputuloksesta. Näin saatiin koko kaupunkia koskettava erittäin tärkeä asia kuntalaisten tietoon ja tieto siitä mikä motivoi toimimaan – aloite saavutti halutun lopputuloksen.

Ojala-Tuomelan alueella kuntalaisaloite koski asuinalueen keskellä olevaa kiinteistöä ja tonttia. Pihapiiriin oli syntynyt niin sanottu laiton kaatopaikka. Usean vuoden ajan niin kaupunki kuin alueen asukkaat olivat yrittäneet saada tilannetta hallintaan, tuloksetta. Eteläisen alueen alueraati teki asiasta kuntalaisaloitteen. Ja kuinkas kävikään – kuntalaisaloitteessa oli sitä kaivattua joukkovoimaa ja näin saatiin toivottu lopputulos.

Lappeenrannassa hyvä yhteistyö paikallisen median kanssa toimii. Media tiedottaa tehdyistä aloitteista ja niiden lopputuloksista. Näin saadaan sitä aikaisemmin peräänkuuluttamani tiedon levitystä. Tästä on esimerkkinä maakuntalehden pääuutinen syyskuulta.

Kuntalaisten lausunnot, esitykset sekä kuntalaisaloitteet ovat tärkeitä kaupungin kehityksen kannalta. Käyttäjäviisaus asuu kuntalaisten keskuudessa ja sitä on käytettävä hyväksi. Kaikki valta ja viisaus ei asu kaupungintalolla virkamiesten huoneissa tai valtuustosalissa. Toki tulee huomioida ettei myöskään ole automaatio, että kaikki kuntalaisten esitykset menevät läpi.

Niin kunnan kuin kuntalaistenkin tulee osata katsoa tämän päivän yli huomiseen. Kaikki ei voi toteutua ”tässä minulle heti ja nyt”.  Mutta kun asia on esitetty, sillä on mahdollisuus toteutua.

Kunnilla tulee olla kaukokatseisuutta ja ennen kaikkea luottoa omiin kuntalaisiin ja näiden käyttäjäosaamiseen ja ammattitaitoon asioissa, joita he vievät eteenpäin. Kunnan tulee vastata asukkaiden esittämiin vaateisiin - lopputulos motivoi ja aktivoi kuntalaisia.

Positiivinen vaikuttaminen oman ympäröivään yhteiskuntaan ilman politiikkaa, sitä on asukastoiminta parhaimmillaan.

Kirjoittaja

Pia Haakana toimii Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilönä.

Pia Haakana

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.