Kirjoittaja: Ari Tammi, asukasyhteistyön erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki

Mistä maailmalla tuulee?

Digitaalisaation tuoma murros on tuonut muutoksen tuulia pian liki kaksikymmentä vuotta, lähtien siitä kun visuaalinen web yleistyi noin 1995. Silti erityinen avoimuuden puhuri on levinnyt maailmalle erityisesti vasta 2010 – luvulta lähtien.

Yksi tämän muutoksen avainkohta liittyi presidentti Barack Obaman ensimmäisen kauden alkuun vuonna 2009 ja uuteen Open Government Iniative säädökseen, mikä toi avoimuuden, osallistavuuden sekä yhteistyön tavoitteet USA:n hallinnossa valkoisesta talosta virastoihin. Perustettiin uusia tähän murrokseen liittyviä verkkopalveluita kuten kansallinen julkisen datan sivusto (data.gov), kansallinen joukkoistamissivusto (challenge.gov) sekä kansalaisaloitesivusto (whitehouse.gov/petitions). Avoimuuden ja joukkoistamisen tuulet saivat runsaasti voimaa taakseen.

OGP syntyi lännessä

USA ja seitsemän muuta valtiota perustivat valtioiden välisen verkoston, Open Government Partnership, vuonna 2011. Pian tähän valtioiden väliseen avoimuuden ja joukkoistamisen verkostoon liittyi runsaasti muita jäseniä, nykyisin jäsenmäärä on yli 80 valtiota. Suomi liittyi mukaan OGP:n jäseneksi vuonna 2013, ja laati tuolloin ensimmäisen avoimen hallinnon kaksivuotisen toimintasuunnitelman. Toinen suunnitelma lanseerattiin 2015. Sen pääteemat ovat samat kuin ensimmäisessä suunnitelmassa eli Avoin toiminta, Selkeä kieli, Avoin tieto ja Hallinto mahdollistajana. Hallinnosta pitäisi rakentaa avoin, vastuullinen ja osallisuutta edistävä. Lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuutta edistetään sekä kehitetään hallinnon tuottavuutta digitalisaation avulla.

WeGo alkoi idässä

Samaan aikaan kaupungit sekä Suomessa että ulkomailla ovat omilla toimillaan lisänneet avoimuuden ilmapiiriä. Helsinki Region Infoshare (HRI) on ansiokkaasti listannut ja avannut pääkaupunkiseudun dataa, Helsinki on julkaissut koko päätöksentekojärjestelmänsä Ahjon avoimet rajapinnat ja Open Ahjon, kaupungit ovat julkistaneet ostolasku- ja viranhaltijapäätöksiään. Samaan aikaan kansalaisjärjestöt ovat perustaneet avoimen datan kilpailuita kuten Apps4Finland, nykyisin Open Finland Challenge, jotka vuosittain keräävät puolitoistasataa uutta digitaalista ratkaisua tai ideaa.

Juuri tämä kaupunkien oma aktiviteetti näkyy myös maailmanlaajuisesti. Idästä on alkanut puhaltaa myös avoimuuden tuuli. Vuonna 2012 perustettiin idän suurten kaupunkien johdolla Soulissa World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGo). Siihen on toistaiseksi liittynyt noin 80 suurta kaupunkia pääasiassa Kauko-Idästä. Mukana ovat lisäksi Euroopasta muun muassa Frankfurt, Porto Allegre, Barcelona, Rotterdam ja Helsinki. WeGon jäsenkaupungit sitoutuvat kehittämään hallintoaan digitaalisuuden avulla, jakamaan tietonsa, vaihtamaan hyviä käytänteitä, edistämään yhteistyötä sekä estämään digisyrjäytymistä.

Maailmalla tuulee siis sekä idästä että lännestä. Avoimuuden, digitaalisuuden hyötykäytön ja joukkoistamisen raikkaat tuulet leviävät kaupunkien, valtioiden sekä erityisesti aktiivisten kansalaisten välityksellä. Työtä riittää, mutta jokin uusi digitaalisuuden vaihe näyttää avoimuuden ja joukkoistamisen myötä ottavan reippaita ja tuoreita askeleita. Tämän ajan monien myllerrysten keskellä mieleeni hiipii edesmenneen äitini toivoa ja valoa tuova sanonta: ”Kevättä kohti käydään!”

 

Kirjoittaja

Ari Tammi työskentelee asukasyhteistyön erityissuunnittelijana Helsingin kaupungilla.

Ari Tammi

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.