Kirjoittaja: Elisa Kettunen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Mitä tarkoittavat jakamis- ja alustatalous demokratian näkökulmasta?

Jakamistalous (sharing economy) ja alustatalous (platform economy) ovat digitaalisen yhteiskunnan uusia sanoja. Molemmilla on myös demokratiaan liittyvä ulottuvuus.

Jakamistalouden uusi tuleminen

Jakamistalous on aiemmin ollut arkipäiväistä kanssakäymistä; tavaroiden tai osaamisen jakamista, talkoita ja naapuriapua. Nykyaikana se on ottanut uuden muodon hyödyntäen usein teknologiaa. Yhteisöllisyys ilmenee jakamistaloudessa esimerkiksi kimppakyytinä työkavereiden kanssa tai ventovieraiden kesken sosiaalisen median kimppakyytiryhmien kautta. 

Jakamistalous voi olla yhteisten työvälineiden jakamista, kuten vaikka ikkunanpesimen jakaminen naapurustossa tai moottorisahan jakaminen omakotiyhdistyksen kautta. Teknologia mahdollistaa tavaroiden tai palveluiden jakamisen myös ventovieraiden ihmisten kanssa, joita ei yhdistä välttämättä naapuruus tai yhteinen työpaikka. Jakamistalouteen liittyy niin sosiaalinen kuin ekologinen, että yhteiskunnallinen ulottuvuus eikä siinä tavaroiden omistajuus ole tärkeää, vaan palvelun tai tavaran käyttömahdollisuus silloin kun siihen on tarvetta.

Jakamistalous muuttaa markkinoita

Vaikka jakamistaloudessa nähdään paljon myönteistä yhteiskunnalle ja yhteisöille, huolena on esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnalle elintärkeiden verotulojen rapautuminen, kun verottajalla ei ole enää roolia hyödykkeiden vaihtamisessa.  Toisille jakamistalous tarkoittaa supistuvia markkinoita, toisille puolestaan mahdollisuutta tehdä uutta liiketoimintaa, säästää, ansaita rahaa tai elämänlaatua.

Jakamistalouden esimerkistä käy Airbnb, jonka kautta voi vuokrata oman asuntonsa muiden käyttöön hyödyntäen kansainvälistä verkkopalvelua. Majoitusala kärsii tästä ja sillä on vaikutusta myös vuokra-asuntojen saatavuuteen. Esimerkiksi Saksassa Berliinin kaupunki on kieltänyt palvelun alueellaan, koska asuntoja ei vapaudu suositussa matkailukaupungissa vuokrattavaksi tavallisille berliiniläisille.

Euroopan unionin komissio on ottanut jakamistalouteen myönteisen kannan ja näkee, että kyseessä on digitalisaation tuomaa kehitystä, johon vanhojen rakenteiden ja toimintatapojen on sopeuduttava ja esimerkiksi verotuksen on kyettävä seuraamaan tätä muutosta.

Myös kunnat alustatalouden hyödyntäjiksi

Valtioneuvoston selvitys ”onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta” -selvityksessä määritellään digitaaliset alustat näin: alustoilla tarkoitetaan tietoteknisiä järjestelmiä ja niihin liittyviä yhteisiä toimintaperiaatteita, joilla eri toimijat – käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät yli organisaatiorajojen –yhdessä toteuttavat lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Alustoille on tyypillistä, että eri toimijat luovat,tarjoavat ja ylläpitävät toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita eri jakelukanaviin ja markkinoille yhteisten pelisääntöjen ja käyttäjäkokemusten puitteissa.

Musiikkiteollisuudesta tuttu Spotify ja tietotekniikan jättiläinen Apple ovat alustatalouden edelläkävijöitä, jotka kaikki tuntevat. Alustat voivat välittää erilaisia palveluita, kuvia, musiikkia, tapahtumatietoa, tavaroita, liikkumista tai oikeastaan mitä tahansa. Kunnat voivat tukea tätä kehitystä tarjoamalla sovelluskehittäjien käyttöön esimerkiksi hyödyntämiskelpoista dataa omasta toiminnastaan, kuten kirjastojen tapahtumista tai kulttuuritoiminnastaan. Entä voisiko ajatella, että kunta itsessään olisi alusta, jonka päälle taloutta voisi rakentaa hyödyntäen fiksulla tavalla dataa, teknologiaa, innovaatioita ja palveluita?

Demokratiapäivän työpajassa näitä isoja teemoja pohditaan suomalaisin silmin ja paikallisin esimerkein. Mukana ovat Demos Helsinki ajatushautomo, Yhteismaa ry, Eventmore, Helsingin ja Turun kaupungit kertomassa omia kokemuksiaan näistä teemoista. Tervetuloa mukaan oppimaan lisää uusista ilmiöistä ja jakamaan omia ajatuksiasi ja ideoitasi muiden käyttöön!

Kirjoittaja

Elisa Kettunen on Kuntaliiton erityisasiantuntija, jonka tehtäväkenttä risteilee digitalisaation ja tietohallinnon, avoimen datan ja saavutettavuuden sekä kehittämisen ja ohjaamisen välimaastossa. Tällä hetkellä suosikkisana on ratkaisuhakuisuus. Antoisinta työssä on tavoitteellinen yhteistyö hyvin erilaisten tahojen kanssa.

Elisa Kettunen

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.