Kirjoittajat: Sirkka-Liisa Piipponen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto ja Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Samassa veneessä ollaan

Viime keväänä toteutui pitkäaikainen toiveemme - perustimme kuntademokratiaverkoston. Tarvitsimme ”veneen”, johon demokratian kehittäjät voisivat kokoontua kehittämään ja vahvistamaan kuntademokratiaa. Veneen lisäksi tarvitsimme väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle, siihen Kuntaliitto vastasi tarjoamalla verkostomallinsa käyttöömme.

Kaikille toimijoille avoin verkosto on koonnut tähän mennessä yhteen jo reilusti yli 300 jäsentä perustamisensa jälkeen. Ja jäsenjoukko kasvaa koko ajan. Heitä tulee monilta eri tahoilta. Mukana on idearikkaita ja ennakkoluulottomia kuntien luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, demokratiakehittäjiä, kansalaisjärjestötoimijoita kuin valtionhallinnon ja myös yritysten edustajia.

Miksi juuri tähän veneeseen kannattaa hypätä?

Verkosto kokoontuu yhteen, keskustelee ja pohtii ajankohtaisia asioita. Jäsenenä pääset mukaan määrittelemään tulevaisuuden kunnan demokratiaroolia ja olet toimeenpanemassa tulevien maakuntien, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välisiä uudenlaisia demokratiakäytäntöjä.

Olemme vakaasti sitä mieltä, että verkostojäsenyys kannatta. Hyötyä saa paitsi jäsen yksilönä mutta myös hänen taustatahonsa, oli se sitten kunta tai kansalaisjärjestö. Jokainen demokratian vahvistamisesta ja kehittämisestä kiinnostunut taho haluaa olla tekemässä ja toimimassa tuon tavoitteen eteen. Verkoston kautta on mahdollisuus kasvattaa omaa kehittämisosaamista ja saada tietoa eri tahoilla tapahtuvasta kehittämistyöstä ja uusista toimintatavoista.

Olemme nyt rakentamassa vauhdilla uutta tulevaisuuden kuntaa. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa - joku voi sanoa, että mahdotonta -  on aivan varmaa, että kunnat ovat jatkossakin elinvoimaisia demokraattisesti toimivia asukkaidensa yhteisöjä.

Kuntien erilaisuus on demokratian näkökulmasta myös voimavara. Se mahdollistaa paikallisista olosuhteista lähtevän kehittämistyön, joka hakee uudenlaisia kumppanuuksia ja juuri siihen yhteisöön sopivia toimintatapoja. Tämä vaatii nyt meiltä kaikilta uskallusta ja osaamista kokeilla ja ottaa käyttöön uusia käyttäjälähtöisiä tapoja toimia. Tähän työhön toivomme Kuntademokratiaverkoston antavan eväitä.

Tämä on ensimmäinen Kuntademokratiaverkoston vieraskynäkirjoitus. Jatkossa verkoston jäsenten kirjoittamia blogeja julkaistaan joka toinen viikko. Kirjoituksen yhteydessä esitetään ns. kuukauden kysymys ja keskustelua käydään facebookissa. 

Tämän blogin kysymys on: Tunnetko verkostotyön omaksesi ja mitä katsot siitä hyötyväsi?

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.