Sinikka Mikola 8.3.2016

Tasa-arvo unohdettu sote- ja maakuntauudistuksessa

Sinikka Mikola

Naiset ja miehet ovat Suomessa tasa-arvoisia, hallitusohjelman mukaan.

Hallituksen tasa-arvolinjaus näkyy sote-ratkaisun ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Tasa-arvovaikutusten arviointia ei ole edes sivuttu. Ei ole pohdittu, voisivatko nämä suuret yhteiskunnalliset muutokset muuttaa tilannetta tasa-arvon kannalta huonommaksi tai paremmaksi.

Yllätyksenä hallitukselle meillä on monia tasa-arvo-ongelmia, joihin kuntien, ja jatkossa myös sote-alueiden ja maakuntien, toiminta ja päätöksenteko vaikuttavat. Miesten ja naisten hyvinvoinnissa on selviä eroja. Eroja on sukupuolten hyvinvoinnissa, mahdollisuuksissa ja velvoitteissa. Ammattialat jakautuvat jyrkästi sukupuolen mukaan. Sukupuolten palkkaerot ovat kasvaneet, johon myös EU on kiinnittänyt huomiota. Sukupuoleen perustava ja lähisuhdeväkivalta ovat vakavia ongelmia. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa naiset ovat aliedustettuina.

Valmistelun tuoksinassa on syytä kysyä mitkä ovat vaikutukset naisiin ja miehiin poliittisessa edustuksessa ja päätöksenteossa, palveluissa ja henkilöstön kannalta. Aikaisemmin kuntaliitosten yhteydessä havaittiin, että naisten oli vaikeampi päästä valtuustoon ison kuntaliitoksen jälkeen kuin liitosta edeltäneessä kunnassa.

Miten otetaan huomioon, että työmarkkinat ovat jakautuneet naisten ja miesten töihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä suurin osa on naisia? Miten sote-uudistuksen valinnan vapaus vaikuttaa naisten asemaan ja toimeentuloon? Miten varmistetaan hyvinvoinnin edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy paikallisesti ja ruohonjuuritasolla, kun päätökset tehdään ja rahat ovat alueellisella tasolla?

Tällä hallituskaudella tasa-arvolain muutokset ja uusi yhdenvertaisuuslaki ovat astuneet voimaan. Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston sopimuksen naisiin kohdistuvasta ja perheväkivallan ehkäisemisestä. Onko kukaan miettinyt kuka ja miten nämä lait pannaan toimeen uusissa rakenteissa

On korkea aika nostaa uudistusten tasa-arvovaikutukset valmistelupöydille. Kohta se on liian myöhäistä.

Kansainvälisenä naisten päivänä Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö, The Council of European Municipalities and Regions, CEMR muistuttaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on paikallis- ja aluedemokratian perusarvo ja kuntien ja alueiden tärkeänä tehtävänä on poistaa sitkeitä tasa-arvon esteitä.

Kirjoittaja

Sinikka Mikola on aiemmin ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden erityisasiantuntija Kuntaliitossa.