Ilari Soosalu ja Reijo Vuorento 15.12.2016:

Valmistelun vuosi päättyy – Seuraisiko sitä päätösten vuosi?

Valmistelun vuosi. Sanapari kuvaa hyvin sitä ympäristöä, jossa olemme liittona ja yksikkönä tänä vuonna toimineet. Olipa keskustelu tai tilaisuus mikä tahansa, niin jossain vaiheessa on lähes poikkeuksetta siirrytty käsittelemään sotea ja/tai maakuntauudistusta - muodossa tai toisessa. 

Tämä on toki täysin ymmärrettävää, onhan kyseessä valtava uudistus, jolla on välittömiä tai välillisiä vaikutuksia meille kaikkialle.

Hyvin vähän on tätä kirjoittaessa vielä valmiita päätöksiä, valmistelua on kuitenkin tehty monella taholla akseli jymisten. Vaikka paljon asioita on edelleen auki, ensimmäisten kuntakohtaisten laskelmien tultua kesällä julkisiksi on uudistuksen talousvaikutuksia kuntiin pystytty edes jotenkin haarukoimaan.

Kokonaisuus vaikuttaa kohtuulliselta, mutta kun siirrytään tarkastelemaan yksittäisen kunnan tilannetta, näyttäytyy uudistuksen vaikutus jokaisen kunnan tulokseen, rahoitukseen ja taseeseen omalla tavallaan. Vaihtelut ovat melkoisia ja osin erittäin huolestuttavia.

Minkälaisen muodon historiallisen suuri uudistus lopulta saa, selvinnee tulevan kevään kuluessa – kuntavaalien tuntumassa.

Suurista uudistuskaavailuista huolimatta kuntien talouden täytyy toimia. Syksyn vähäiset kuntien veronkorotuspaineet osoittivat, että kunnat ovat talouden nollakasvun oloissa hoitaneet oman leiviskänsä hyvin ja vastuullisesti – siitä kiitokset.

Kuntien talouteen kohdistuu myös ensi vuonna haasteita, kuten uusi julkisen talouden ohjausjärjestelmä ja hallituksen kuntalinjaukset, joista kilpailukykysopimus vaikuttaa ensi vuonna merkittävimmin.

Kiky-sopimuksen myötä myös kuntien talousarvioihin ladattiin paljon odotuksia tulevasta. Jos hyvin käy, julkinen talous tasapainottuu ajan myötä ja kuntien vastuulle päätetyt toimenpiteet auttavat talouden kohentumista.

Mitä ilmeisimmin tulevan kevään keskeisiä ajankohtia ovat julkisen talouden suunnitelman valmistuminen näillä näkymin huhtikuussa sekä sote - ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöpaketin käsittely ja siitä päättäminen ennen kesälomia. Kun tähän vielä lisätään kevään kuntavaalit, niin tulevat kuukaudet saattavat olla hyvin merkittäviä itsenäisen maamme satavuotisessa historiassa. 

Näitäkin kokonaisuuksia käsitellään varmuudella helmikuussa rahoituskonferenssissa – perinteisessä kohtaamisessamme, jolla on jo 30-vuotinen historia.

Varaudutaan yhdessä tulevaan ja otetaan muutokset huomioon heti kun ne ovat siihen riittävän kypsiä.

Vuoden kääntyessä kohti loppua on tärkeää myös levätä ja kerätä voimia tulevaa varten - uuden vuoden haasteet kajastavat jo. Ensi vuodesta tullee varmaankin päätösten vuosi.

Rauhallista joulua ja iloista uutta vuotta.

Toivottavat
Ilari, Reijo & kuntatalousyksikkö

Kirjoittaja
Reijo Vuorento

Kirjoittaja on aiemmin ollut kuntatalouden apulaisjohtaja Kuntaliitossa.

Reijo Vuorento Twitterissä: @Reijosergio