Kristina Wikberg 30.3.2016:

Voiko Suomi seurata Ruotsin mallia sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaudessa? 

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa merkitsee mullistavaa, radikaalia muutosta nykyiseen totuttuun järjestelmään verrattuna. Julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto asetetaan samalle viivalle, ja asiakas tai potilas ratkaisee valinnallaan, mitkä palveluntarjoajat saavat rahoitusta, toisin sanoen mitkä voittavat ja mitkä kaatuvat.

Asiakas maksaa hoidosta aina saman hinnan ja ohjaa julkisen rahoituksen sille palveluntarjoajalle, jonka valitsee. Rekisteröidyn tai laillistetun palveluntarjoajan kannalta sillä ei ole tässä merkitystä, onko toiminta julkisella, yksityisellä vai kolmannella sektorilla.

Tulemme näkemään suuria muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa erityisesti kaupunkiseuduilla – mikäli ihmiset valintoineen niin haluavat. Muun muassa tämä käy ilmi professori Mats Brommelsin esittelemästä väliraportista. Brommels on hallituksen ja projektipäällikkö Tuomas Pöystin toimeksiannosta selvittänyt valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kommuntorgetin ruotsinkielisessä podcast-lähetyksessä Brommels analysoi valinnanvapausjärjestelmää, ja hänen näkemyksensä mukaan palvelujen taso nousee tulevaisuudessa järjestelmän ansiosta. Brommels, joka on asunut Tukholmassa useita vuosia, työskentelee professorina Karoliinisessa instituutissa. Podcast-lähetyksessä hän perustelee, miksi uskoo valinnanvapauteen, ja kertoo, miten se voitaisiin toteuttaa Suomessa. 

Ruotsissa valinnanvapaus otettiin käyttöön maan edellisen oikeistohallituksen kaudella Fredrik Reinfeldtin johdolla. Reinfeldt kertoi työstään Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa helmikuussa. On syytä todeta, että nykyinen sosiaalidemokraattinen hallitus olisi voinut heittää valinnanvapauden menemään, mutta päätti olla tekemättä niin. Syynä on todennäköisesti se, että ruotsalaiset ovat olleet tyytyväisiä valinnanvapauteen. Arviot osoittavat, että ihmiset haluavat valita palveluntarjoajat itse, ja että palvelutarjonta tämän myötä on kasvanut.

Meillä Suomessa on tällä hetkellä jossain määrin valinnanvapautta julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Voimme valita niin terveyskeskuksen kuin synnytyssairaalankin. Valinnanvapaus ei kuitenkaan koske sosiaalihuoltoa eikä yksityistä sektoria. Jos valitsemme yksityisen palvelun, maksamme sen omasta taskusta.

Suurin eriarvoistava tekijä Suomessa on kaiketi kuitenkin se, että työllisillä on käytettävissään yksityinen työterveydenhuolto, joka toimii nopeasti ja lähes vuorokauden ympäri, kun taas ne, jotka eivät käy töissä, muun muassa lapset ja vanhukset, joutuvat turvautumaan kunnan terveyskeskukseen, jonne on ajoittain pitkäkin jono.  

Käsitykseni on, että Brommelsin viesti tarkoittaa hyviä uutisia, edellyttäen, että maahan saadaan luotua avoin laatujärjestelmä. Yksi valinnanvapauden tärkeimmistä kysymyksistä on se, miten laatua voidaan mitata. Tarkoitukseen sopivaa laatujärjestelmää ei Suomessa tällä hetkellä ole. Voidakseen tehdä valintoja asiakkaiden on myös voitava vertailla palveluntuottajien tuloksia keskenään. Ruotsissa sisarjärjestömme Sveriges Kommuner och Landsting on useamman vuoden ajan kehittänyt vertailevaa avointa laatujärjestelmää yhdessä kuntien kanssa. Me tarvitsemme nopeasti vastaavan laatujärjestelmän voidaksemme luoda toimivan valinnanvapausjärjestelmän. 

Käsitykseni on, että Brommelsin viesti tarkoittaa hyviä uutisia, edellyttäen, että maahan saadaan luotua avoin laatujärjestelmä. 

Toinen tärkeä näkökohta valinnanvapausjärjestelmässä on palveluntarjoajien tiedonantovelvollisuus. Tulevaisuudessa palveluntarjoajien on tiedotettava toiminnastaan ja erikoisosaamisestaan ja ennen kaikkea kuvailtava ja avattava hoitotuloksiaan. Tämä koskee kaikkia ja merkitsee täysin uudenlaista kulttuuria myös julkisella sektorilla. Tässä ei ole kyse hyvin muotoillusta mainostekstistä, vaan henkilöstön osaamisesta, hoitotuloksista ja hinnoittelusta. Parhaassa tapauksessa tällainen tieto voi etenkin pääkaupunkiseudulla johtaa parempaan palvelutasoon myös ruotsin kielellä ja muillakin kielillä.

Mutta haluavatko palveluntarjoajat raportoida muusta kuin onnistumisista? Tiedotetaanko hoitovirheistä tai Cayman-saarten veroparatiiseihin vilahtaneista liikevoitoista mitään?

Hyvinvointialan voitoista on käyty kiivasta keskustelua Ruotsissa. Siellä, samoin kuin Suomessa, on käynyt ilmi, että monikansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöt vievät voitot ulkomaille. Ruotsin sosiaalidemokraattisen hallituksen selvityshenkilöt kävivät Kuntaliitossa keskustelemassa siitä, miten tämä voitaisiin välttää. Tuoreella EU-direktiivillä pyritään saamaan ongelma korjattua. Direktiivin on määrä sisältää oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, kuten rajoituksia verovähennysoikeuksiin. Komissio on arvioinut, että EU-maat menettävät veronkierron vuoksi vuosittain noin 1 000 miljardia euroa.

Toinen valinnanvapausjärjestelmään liittyvä kysymys on sosiaalihuolto. Mitä lähempänä liikutaan selvästi viranomaistehtäviin kuuluvia prosesseja ja päätöksiä, sitä vähemmän on sijaa valinnanvapaudelle. Esimerkiksi lastensuojelun piirissä valinnanvapaus ei kuulosta kovin helposti toteutettavissa olevalta. Sen sijaan kotihoitoon tai vanhustenhuoltoon se varmasti soveltuu. Mutta miten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdistäminen, yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista, voidaan toteuttaa tilanteessa, jossa sovelletaan valinnanvapausjärjestelmää? Toimialojen yhdistäminen on jo sinällään vaikea toteuttaa, koska sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintakulttuuri, toimintatavat, osaaminen ja koulutukset poikkeavat toisistaan.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Hallitushan on todennut, että sote-uudistuksella on tarkoitus säästää kolme miljardia euroa. Vielä emme kuitenkaan ole nähneet arvioita taloudellisista vaikutuksista tai saaneet vastausta kysymykseen siitä, miten maakuntien palvelut rahoitetaan. Useimmat arvioijat eivät usko kolmen miljardin säästöihin, ja monien mielestä säästötavoitteen saavuttamista on mahdoton arvioida jälkikäteen.

Nähtäväksi jää.

Kirjoittaja
wikberg

Kristina Wikberg on aiemmin ollut ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtajan Kuntaliitossa.