Erja Horttanainen 22.2.2017

Globaalin muuttoliikkeen hallinnasta sadan kielen satuihin

Erja Horttanainen

Eurooppa on elänyt uutta aikakautta jo jonkin vuoden. EU yrittää selvitä talouskriisistä, sisäisistä erimielisyyksistä, populismin noususta, brexitistä ja maailmanpolitiikan muutoksista.

Kaikkien ilmiöiden ohessa keskusteluun nousee säännöllisesti maahanmuutto. Maahanmuutto on kuvassa mukana milloin syynä, milloin seurauksena, taustalla tai keskiössä. Myös keskustelun värisävy vaihtelee. Mustavalkoinen on valitettavan usein käytössä.

EU-tason keskustelussa ja päätöksenteossa tavoitellaan muuttoliikkeen hallintaa. Tästä tavoitteesta ollaan varsin yksimielisiä, jos ei ole tarvetta tarkkoihin määrittelyihin. Näkemykset eroavat heti, kun otetaan esille keinot, määrät ja sitoumukset. Kukin jäsenmaa tarkastelee kokonaisuutta omista lähtökohdistaan.

Kunnat tulevat osaksi tätä globaalia muutosta omassa roolissaan maahanmuuttajien kotouttajana. Kunnan tehtäväksi on kotoutumislaissa määrätty ehkä vähän juhlavastikin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta paikallistasolla.

Käytännössä tämä tarkoittaa monipuolista ja usein myös innovatiivista toimintaa maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Taloudellisten resurssien vähentyessä kuntien yhteistyö korostuu.

Kuntaliitto on koonnut julkaisun ”Kunnat kotouttavat - esimerkkejä kuntien kotouttamiskäytännöistä”, jossa esitellään sekä vakiintuneita että uusia tapoja edistää kotoutumista. Ohjaus- ja neuvontapisteet, kielikurssit ja kuntien maahanmuuttajaneuvostot ovat kotouttamistyön perustaa. Kerhojen ja liikuntaharrastusten avulla pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria. Englanninkielinen ryhmäneuvolapalvelu edustaa uudentyyppistä käytäntöä.

Kunta ja kansalaisyhteiskunta voivat toimia yhdessä. Koko yhteisö kotouttaa. Toimintaa voidaan suunnata myös tarkoin valikoidulle tärkeälle ryhmälle: Sadan kielen sadut - kirjaston omakieliset satutunnit lapsille  - ovat kotouttamistyön ydintä.

Kirjoittaja
Erja Horttanainen

Kirjoittaja on Kuntaliiton EU-asioiden päällikkö, joka hoitaa EU- ja maahanmuuttoasioita.

Lisää kirjoittajalta