Erja Lindberg 14.7.2017:

Jatkoaika työllisyyskokeilulle parantaisi siirtymistä uudistuksiin vuonna 2020

­Työvoimahallinnon uudistamista tukevat hallituksen toimenpiteet näkyvät elokuusta lähtien uutena työllisyyskokeiluna. Tällä viikolla tasavallan presidentti hyväksyi lain työllisyyskokeilusta, joka koskee 23 kuntaa viidellä eri alueella sekä kolmea maakuntaa.

Kokeilua valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä valittujen kokeilualueiden kanssa lähtökohtana, että kokeilun jälkeen toiminta siirtyisi suoraan maakuntiin. Elokuun 2017 alussa voimaan tulevan lain mukaan kokeilu kestää kuitenkin vain vuoden 2018 loppuun. Koska tämän hetken tiedon mukaan sote- ja maakuntauudistus tuleekin voimaan vasta 1.1.2020, olisi käytännöllisempää, jos kokeiluja voisi jatkaa myös koko vuoden 2019.

Ajatus siitä, että työllisyyspalveluja lähdettäisiin siirtämään pois kokeilualueilta jo ennen kuin työllisyyspalvelut siirtyvät maakuntiin, ei vastaa ministeriön kanssa valmisteltua kokeilun alkuperäistä ajatusta kokeilun linkittymisestä maakuntamalliin. Työvoimapalvelujen lyhytkestoinen järjestäjävaihdos vuodeksi 2019 olisi lisäksi epäkäytännöllistä toiminnan kannalta ja myös hämmentävää palvelujen käyttäjille, eli vaikeammin työllistyville.

Kokeilun jatkaminen vuoden 2019 loppuun helpottaisi myös kokeilun ajaksi kuntiin siirtyvän TE-henkilöstön asemaa, sillä he pääsisivät siirtymään vuoden 2020 alussa suoraan maakuntiin ilman ylimääräisiä kiemuroita. Jatkoajan avulla kokeilujen hyviä käytäntöjä olisi myös mahdollista hyödyntää paremmin tulevissa uudistuksissa. On ensiarvoisen tärkeää, että resurssien optimaalista kohdentamista voidaan kokeilla ennen kuin uudistukset astuvat voimaan.

Kuntien panostukset työllisyyden edistämiseen ovat Kuntaliiton arvion mukaan kohonneet jo vuositasolla 800 miljoonaan euroon ja ovat joillain kaupunkiseuduilla samaa suuruusluokkaa tai jopa suuremmat kuin valtion työllisyyden hoidon resurssit. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan kymmenen prosentin kustannussäästöä työttömyydestä koko julkiselle taloudelle aiheutuvista kokonaiskustannuksista.

Kokeilussa kunnilla on sekä kannustin että mahdollisuudet toimia aktiivisesti työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kokeilu lisää myös kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen tarjoamiseen niille työttömille, joiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta kunnat maksavat osan.

Kokeiluissa sujuvoitetaan palveluprosesseja, kehitetään työllistymistä edistäviä palveluja ja niiden tuottamistapoja nykyistä vaikuttavammaksi ja kokeilun tuloksia tulee hyödyntää tulevissa uudistuksissa.

Kun kohderyhmän palvelutarpeet arvioidaan ja dokumentoidaan kattavasti, tuottaa kokeilu runsaasti asiakasryhmäkohtaista tietoa palvelujen ja palvelukokonaisuuksien suunnittelemiseksi ja kilpailuttamiseksi.

Tulemme myös Kuntaliitossa tukemaan kokeilualueita heidän työssään.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on työllisyysasioiden kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ErjaLindberg