Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina 4.5.2017:

Joko kuntasi on tehnyt energiatehokkuussopimuksen?

Timo Reina

Energia on välttämättömyys kuntien palveluissa ja meidän jokaisen arjessa. Päiväkodit, koulut ja terveydenhoitorakennukset tarvitsevat lämpöä ja valoa. Kadut on valaistava ja pidettävä puhtaana.

On myös huolehdittava koululaisten ruuan ja jätteiden kuljetuksista sekä vesien puhdistuksesta ja pumppauksista. Kunnat ja kuntayhtymät hankkivat paljon tavaroita ja palveluja, joilla on merkitystä tulevaan energiankulutukseen. Kaikki valinnat vaikuttavat.

Suomen Kuntaliitto, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto allekirjoittivat kunta-alan valtakunnallisen energiatehokkuussopimuksen Säätytalolla 14.10.2016. Valtion kanssa tehtävä energiatehokkuussopimus mahdollistaa pitkäjänteisen työn kunnan ja kuntayhtymän oman energiankäytön tehostamiseksi. Samalla voidaan hallita paremmin kustannuksia. Näin vahvistetaan ympäristön ja ilmaston kannalta toivottua kehitystä. Tällä taas on suuri merkitys kunnan elinvoiman sekä koko maan kannalta. Eikä se huonoa tee imagollekaan.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017–2025 on huhtikuun tietojen perusteella tehnyt jo 40 kuntaa ja 4 kuntayhtymää. Useita sopimuksia on lisäksi valmistella.

Sopimusmenettely on tuttua monelle aiemmin mukana olleelle. Edellisen kauden sopimuksissa ja ohjelmassa oli 142 kuntaa ja kuntayhtymää. Asukasmäärältään tämä vastasi noin 75 % osuutta maan väestöstä. Nyt pitää pistää vielä paremmaksi.

On tärkeää, että näytämme yhdessä tahtomme ja kykymme energiatehokkuuden edistämiseksi. Vahva vetoomukseni onkin, että kaikki kunnat, kuntayhtymät ja myös tulevat maakunnat tekevät energiatehokkuussopimuksen. Se on hyvä ja toimiva työkalu lähiympäristön energiatehokkuuden lisäämiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on vastuullinen ja tulevaisuuteen katsova päätös. Sellaisena se sopii erinomaisesti uuden valtuustokauden alkumetreille. 

Sopimusasiakirjat

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @TimoReina