Timo Reina 14.12.2017:

Kuntaomaisuuden kompensaatiomalli jäämässä liian väljäksi

Timo Reina

Valtiovarainministeriö julkisti tänään eduskunnalle toimitetun esityksen perustuslakivaliokunnan edellyttämästä kuntien omaisuuden kompensaatiomallista.

Esityksen mukaan kunnalla on mahdollisuus saada kompensaatiota kunnan omaisuuteen kohdistuneista järjestelyistä, jos kunnan taloudellinen asema ja mahdollisuus päättää itsenäisesti taloudestaan olennaisesti vaarantuu. Kompensaatiota voi saada, jos menetys aiheuttaisi olennaisen laskennallisen korotuspaineen kunnallisveroon. 

Kuntaliiton lähtökohtana on ollut, että kompensaatiomalli koskee kaikkea omaisuutta ja kaikkia kuntia.  Kriteereiltään sekä menettelyltään kompensaatiomallin tulee täyttää perustuslain vaatimukset ja sen tulee olla käytännössä uskottava.

Valitettavasti julkistettu malli herättää edelleen vakavaa epätietoisuutta siitä, missä tilanteessa kuntien oikeus omaisuusjärjestelyjen aiheuttamien menetysten kompensaatioon tosiasiallisesti syntyy. Kriteerit ovat hyvin väljiä ja jättävät valtiolle suuren harkintamahdollisuuden.

Outoa on myös, että kunnan tilannetta arvioitaessa hyödyksi ollaan laskemassa myös maakuntien siirtymäkaudella maksamat vuokrat. Eiväthän ne ole hyötyä kunnalle vaan korvausta maakunnan käytössä olevasta kunnan pääomasta.

Toinen merkittävä puute esityksessä on, että kompensaatiotarve kytketään kunnan taloudellisen tilanteen arviointiin. Johtaako tämä siihen, että uudistuksesta riippumattomista syistä heikon taloudellisen aseman kunnan omaisuus on enemmän suojattua kuin muiden? Kompensaatiomallin tulee korvata tästä uudistuksesta johtuvia taloudellisia menetyksiä riippumatta siitä, mikä kunnan talouden yleistilanne on. Tähän päätyi omassa lausunnossaan myös prosessori Kaarlo Tuori.

Kolmas epäkohta koskee prosessia, jolla kunnan oikeus kompensaatioon määritellään. Olemme Kuntaliitosta esittäneet, että tähän tarvitaan riippumaton menettely, jossa kuntaa ja valtiota kohdellaan yhdenvertaisesti. Nyt kompensaatio jää valtiovarainministeriön harkittavaksi, vaikka päätöksestä valitusoikeus onkin.

On välttämätöntä, että esitetyn kompensaatiomallin perustuslainmukaisuus ja tosiasialliset vaikutukset läpivalaistaan ja arvioidaan eduskunnassa perusteellisesti.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @TimoReina