Lauri Lamminmäki 7.11.2017:

Kuntapulssi mittaa kentän sykettä

Lauri Lamminmäki

Kuntien toimintaympäristö muuttuu nopeasti, erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena. Muutoksen nopeus, ennakoimattomuus sekä kuntakentän erilaistuvat tarpeet haastavat myös Kuntaliiton edunvalvonnan ja palvelumallit.

Edunvalvonnan on reagoitava riittävän nopeasti lainsäädäntöhankkeisiin ja muihin esille nouseviin kysymyksiin. Oman viestin näkyville saaminen koko ajan monipuolistuvassa viestinnän kentässä edellyttää myös sitä, että asia on ajankohtainen ja siitä kyetään kertomaan riittävän mielenkiintoisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää paitsi syvällisempää ja yksilöllisempää tietoa asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista myös uusia ja toimivampia työkaluja asiakastyön ja edunvalvonnan kehittämiseen. Kuntaliitto ottaa osaltaan koppia näistä haasteista.

Kuntaliiton asiakastyö nojaa erilaisiin asiantuntijaverkostoihin, joita liiton sateenvarjon alla toimii jo nykyisellään lähes sata kappaletta. Kuluvan vuoden aikana otettu käyttöön uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä CRM, joka luo tekniset edellytykset asiakastiedon reaaliaikaiseen ylläpitoon ja tiiviimpään vuorovaikutukseen liiton ja asiakkaiden välillä. Kuntatalousyksikön Taloustorstai-videostreamaukset ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa liiton ja kentän talousasiantuntijoiden vuorovaikutuksen välineenä.

Uusimpana työkaluna on otettu käyttöön Kuntapulssi-kysely, jonka avulla Kuntaliitto pyrkii saamaan jäsen- ja asiakaskentän näkemykset entistä nopeammin edunvalvonnan ja palvelujen kehittämisen tueksi. Muutaman napakan kysymyksen avulla kartoitetaan jäsenkentän näkemyksiä kulloinkin ajankohtaisista asioista tai lainsäädäntöhankkeista. Työkalun käyttöönotto perustuu kentältä tulleisiin viesteihin.

Ensimmäinen Kuntapulssi-kysely koskee sote-uudistuksen valinnanvapautta. Kuntaliitto valmistelee omaa lausuntoaan lakiluonnoksesta ja kerää sitä varten kentän näkemyksiä muun muassa uudistusten perustavoitteiden toteutumiseen, sote-keskusten palveluihin, asiakassetelin käyttöönoton vaikutuksiin ja henkilökohtaiseen budjettiin liittyen. Kysely on kohdistettu keskeisille, sote- ja maakuntauudistusta valmisteleville kuntien ja maakuntien asiantuntijoille.

Uudesta työkalustamme on kuitenkin vain apua, jos saamme kuntakentän joukkovoiman kunnolla käyttöömme - eli toivon, että Kuntapulssi -kyselyyn vastaajiksi kutsutut kuntakentän asiantuntijat kertovat mielipiteensä, jotta saamme mahdollisimman edustavan lopputuloksen aikaiseksi.

Kirjoittaja
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on aiemmin ollut Kuntaliiton yhteysjohtaja.