Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen viestintävastaava Tiina Harjunpää 31.1.2017

Maakuntauudistus tehdään Keski-Pohjanmaalla yhdessä

Tiina Harjunpää

Suomi elää varsin historiallista muutoksen aikaa. Olemme tekemässä uudistusta, joka koskettaa meitä kaikkia, niin virkamiehiä, henkilöstöä, johtoa, poliittista päätösvaltaa, yrityksiä sekä ennen kaikkea kansalaisia.

Viestintävastaavan näkökulmasta on selvää, että työtä tehdään uudessa sekä varsin haasteellisessa tilanteessa. Tässä asiassa lohtua tuo ajatus siitä, että me kaikki maakunnat ja viestijät olemme samassa veneessä. Harvalla meistä on kokemusta näin valtaisan muutoksen läpiviemisestä. Etuoikeutettuja olemme me, täytyy myöntää. Olemme vahva verkosto, emmekä tee tätä työtä yksin. Tähän sopii hyvin Suomi 100 -vuoden tunnuslause: Yhdessä.

Keski-Pohjanmaalla uudistus on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Syksyn aikana maakunnassa tehtiin mittava organisointityö, kun jaoimme esivalmistelun vastuita ja toimenpiteitä työryhmille. Koko syksy oli valtaisaa kokoamisen ja tiedon keruun, sekä oppimisen aikaa. Viestinnän tueksi tehtiin viestintäsuunnitelma, maakuntauudistuksen valmistelun toteuttamiseksi laadittiin yksityiskohtainen tiekartta, sekä tärkeimpänä viestivälineenä käytettävä sivusto www.kp2019.fi saatiin toimintaan.

Tehtävät ja vastuut ovat selkeät ja meillä on kasassa tehokas ydintiimi uudistuksen vaiheiden läpiviennin koordinointiin. Muutosjohtaja Ilkka Luoma luotsaa meitä yhdessä maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan sekä projektikoordinaattori Petri Jylhän kanssa. Meitä on kaksi viestintävastaava, allekirjoittanut sekä Suvi Melender-Lågland. Tärkeimpänä tehtävänämme on koordinoida uudistuksen viestintä, luoda tarvittavat työkalut sekä johdon tukeminen viestinnässä.

Ydinporukan lisäksi on vuoden vaihteessa perustettu maakuntauudistuksen projektitoimisto, joka vastaa tiekartan toimenpiteiden käytännön toteutuksesta. Projektitoimistoon on resursoitu noin 30 henkilön työpanosta.

Maakuntauudistustyössä on mukana tällä hetkellä suuri määrä työntekijöitä, virkamiehiä, päättäjiä, kunnanjohtajia. Pelkästään työryhmätyöskentelyssä on mukana toistasataa henkilöä. Mutta uudistuksen vaikutukset ovat valtavat: Pelkästään henkilöstöä uudistusta koskevissa 12 organisaatioissa on lähes 4000.  (Kuva: uudistuksen vaikutukset.)

Seuraava suurempi välietappi tiekartalla ja tehtävälistalla on väliaikaishallinnon kokoaminen. Neuvottelut väliaikaishallinnon kokoamiseksi on käynnistetty, ja ensimmäinen yhteinen neuvottelu pidetään helmikuun puolessa välissä. Maakuntien yhteistyöneuvottelut Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan kanssa käynnistetään maaliskuun aikana. Keskustelemme yhteisesti niistä toimenpiteistä, joita voitaisiin tulevissa maakuntarakenteissa järjestää yhteisin resurssein.

Tulevan maakuntakonsernin organisaatiomallin valmistelu on myös käynnistetty. Tavoitteena on saada toimi-, palvelu- ja vastuualuetason kattava organisaatiomalli valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Odotamme innolla muutosjohtajien Sinikka Salon sekä Pauli Harjun maakuntatilaisuutta alueellamme 23.2. Silloin jatkamme organisaatiomallin työstämistä maakunnan yhteisin voimin.

Edellä mainittujen lisäksi lähitulevaisuuden tärkeimpinä haasteina ovat kansalaisviestinnän vahvistaminen sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen.

Hyvää Suomi 100 vuotta kaikille maakuntauudistuksen parissa työskenteleville. Odotan jo innolla tulevien virkasiskojen ja -veljien yhteistapaamista!

Tiina Harjunpää
Viestintävastaava
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus
www.kp2019.fi

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.