Elisa Kettunen 4.4.2017:

Markkinat herätys! Julkisen sektorin digitarpeet muuttuvat

Elisa Kettunen

Julkinen sektori kokee lähivuosina valtavia muutoksia hallinnollisten uudistusten vuoksi ja ICT joutuu vastaamaan näihin haasteisiin sen mukana. Verkkopalveluratkaisuita tarjoavan yrityksen kannattaisi lähteä nyt nopeasti rekrytoimaan osaajia ja tarvittaessa kouluttamaan työntekijöitään digitaaliseen saavutettavuuteen.

Vaikka esimerkiksi saavutettavuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa vasta aloitellaan eikä yksityiskodista olla selvillä, varmaa on, että julkisen sektorin verkkopalvelumarkkinoita jaetaan nyt uusiksi. Ne, jotka voivat myydä saavutettavia ja ihannetapauksessa auditoituja ratkaisuita, saavat kilpailuetua, mutta se ei yksin riitä.

Ne, jotka suhtautuvat saavutettavuuden jatkuvaan kehittämiseen rakentavasti vaan ei rahastaen, tulevat pärjäämään. Kehittämisen yhtenä palasena täytyy jatkossa huomioida niin tietosuoja kuin digitaalinen saavutettavuuskin.

Ruotsissa julkiselta sektorilta on vaadittu digitaalista saavutettavuutta jo pidempään ja maahan on syntynyt digitaalisen saavutettavuuden markkinat, jotka ovat laajentuneet myös muualle Eurooppaan. Suomenkin julkisen sektorin markkinat kiinnostavat näitä yrityksiä ja johtavat toimijat ovat tutustuneet markkinoihin jo pitkään.

Olisi toivottavaa, että samaa teknologia-alustaa hyödyntävät yritykset ryhtyisivät tekemään yhteistä kehittämistä lisätäkseen saavutettavuuskomponentteja ja ominaisuuksia tuotteisiinsa. En usko, että muutoin kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan aikataulussa. Avoimen lähdekoodin ratkaisuja työstävillä tässä voi olla jopa kilpailuetua, jos yhteistyön mahdollistama kehitysloikka osataan ponnistaa ketterästi.

Lisää töitä kunnille tuo muun muassa valtion Kuntatieto-ohjelma, joka on jatkunut jo usean vuoden ja lähestyy loppuaan. Ohjelman aikana on valmisteltu mittavaa muutosta koko julkisen sektorin talousraportointia koskien ja matkan aikana kuntien lisäksi velvoitteet ovat laajentuneet koskemaan myös maakuntia, jotka ottavat uudenlaisen talousraportoinnin mallin alusta alkaen käyttöön.

Tulevaisuudessa kunnat ja maakunnat eivät tee lakisääteistä talousraportointia Tilastokeskukseen, vaan valtiokonttorin tietopalveluun, jonne keskitetään paljon muutakin julkisen hallinnon raportointia. Myös raportoinnin sykli muuttuu tiheämmäksi. Valtiokonttorin tietopalvelusta data on saatavilla avoimena datana kenen tahansa käyttöön, myös tilastoviranomaisen tarpeita ja kuntien omaa tietojohtamisen tarvetta ajatellen.

Myös koodistot muuttuvat. Talouden palautetieto tulee olemaan tulevaisuudessa paljon nopeammin käytettävissä ja tietojohtamisen työkalujen markkinoilla toivoisin silloin tapahtuvan liikehdintää.

Kunnat pyörittävät jokapäiväistä toimintaansa markkinaehtoisilla tuotteilla, järjestelmillä ja palveluilla. Ulkoinen paine, niukkenevat resurssit ja kulttuurin muutokset (avoin data, avoin lähdekoodi, jaettu kehittäminen, yhteishankinnat, alustatalous esim. Kansallisen palveluarkkitehtuurin muodossa), tulevat trendinä vahvistumaan aivan varmasti.

Kunnat tarvitsevat toimivia markkinoita, mutta markkinoiden on hyvä kuunnella myös julkisen sektorin muutostrendejä eteenpäin mennäkseen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen