Marianne Pekola-Sjöblom 15.12.2017:

Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

pekola-sjöblom

Nyt se on taas todistettu: kuntalaiset arvostavat kovasti kuntapalveluja. Jopa enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Tai itse asiassa enemmän kuin yhdessäkään aikaisemmassa Kuntaliiton kahdenkymmenen vuoden aikana toteuttamassa kuntalaiskyselyssä.

Tämä käy ilmi uusimmasta, osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutusta erittäin laajasta kuntalaiskyselystä. Siihen vastasi kaikkiaan lähes 12 000 kuntalaista eri puolilta Suomea.

Heittäydyn kuvitteluleikkiin kunnallisten palvelujen rajattomasta valinnanvapaudesta, eli niin, että saan halutessani vapauden valita itselleni ja läheisilleni kaikkein parhaat kunnalliset palvelut mistä tahansa kunnasta (tai no, tässä tapauksessa mistä tahansa neljästäkymmenestä ARTTU2-kunnasta). Jos valitsisin kunkin palvelun siitä kunnasta, missä palvelu on saanut parhaan kuntalaisarvion, näyttäisi palvelujen poimintareissuni seuraavalta:

Aloittaisin reissuni Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamosta, sillä siellä kuntalaiset antoivat kaikkien vertailukuntien korkeimmat yleisarvosanat kuntapalveluista. Kuusamon palveluista valitsisin jätehuollon, kunnallistekniikan, teiden ja katujen hoidon sekä mielenterveyspalvelut. Nivalaan koukkaisin ammatillisen koulutuksen vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaalta siirtyisin Lapin maakuntaan, aina Inariin saakka. Inarista hakisin hammashuollon, oppilas-/opiskelijahuollon sekä kirjaston palveluja.

Matkani jatkuisi Pohjanmaan ruotsinkielienemmistöiselle rannikolle, Vöyrin kuntaan. Sieltä poimisin vanhusten laitoshoidon, vanhusten ja lapsiperheiden kotipalvelut ja vammaisten palvelut. Näiden sosiaalipalvelujen lisäksi valitsisin vielä rakennusvalvonnan. Vöyrin lisäksi poikkeaisin hyvien sairaalapalvelujen vuoksi Mustasaaressa.

Pohjanmaalta siirtyisin Satakuntaan, Säkylän kuntaan. Säkylästä hakisin erityisesti terveyspalveluja, kuten terveyskeskuksen lääkärivastaanottopalvelut, sairaan-/terveydenhoitajan vastaanottopalvelut sekä äitiys- ja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon palvelut. Valintani osuisi myös perheneuvolan ja lastensuojelun palveluihin sekä lukiokoulutukseen. Kankaanpäässä poikkeaisin hyväksi koettujen erityisopetuksen palvelujen vuoksi.

Satakunnan jälkeen suuntaisin matkani Pohjois-Savoon ja siellä Keiteleen kuntaan. Sieltä hakisin terveyskeskuksen vuodeosaston ja vanhusten palveluasumisen palvelujen lisäksi lasten päivähoidon, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä perusopetuksen ala- ja yläluokkien palvelut. Pohjois-Savosta jatkaisin Etelä-Savoon ja Hirvensalmen kuntaan. Sinne suuntaisin hyvien oppilaiden koulukuljetuspalvelujen sekä kunnallisen asunto- ja tonttitarjonnan takia.

Keski-Suomessa ajaisin Keuruulle, jossa erityisesti minua houkuttelevia palveluja ovat kansalais-/työväenopisto sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Myös kaavoituksen ja ympäristön siisteyden saamat hyvät arviot kiinnostavat.

Reissuni jatkuisi Varsinais-Suomeen katsastamaan Kemiönsaaren kulttuuripalveluja ja kotisairaanhoitoa, Turun joukkoliikennepalveluja ja Raision päihdepalveluja. Kierrätystoiminnan palvelut ja toimeentulotuki valikoituisivat Uudeltamaalta, ensin mainittu Askolasta ja jälkimmäinen Sipoosta.

Kehut kunnille ja kuntapalveluille

Edellä kuvattu kuntapalvelujen poimintareissu suuntautui siis niihin kuntiin, jotka olivat saaneet ARTTU2-kuntien parhaat kuntalaisarviot kuntapalveluista. Matka suuntautui kaikkiaan viiteentoista eri ARTTU2-tutkimuskuntaan.  Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö muissakin tutkimuskunnissa olisi hyviksi arvioituja kunnallisia palveluja.

Jos muuttaisin valintakriteeriä, reissuni olisi mitä todennäköisimmin pidempi ja useampiin kuntiin suuntautuva. Esimerkiksi kirjastopalvelujen osalta kiertäisin mieluusti kaikkien tutkimuskuntien kirjastoissa, koska ne ovat saaneet kautta linjan erittäin hyvät arviot ja edustavat yli 80 prosentissa kuntia kuntalaisten mielestä parasta palvelua.

Lähes jokaisesta tutkimuskunnasta - ja niin myös muistakin Suomen kunnista - on tunnistettavissa omat erityiset vahvuudet. Ne palvelut, jotka saavat erityisen hyvän arvosanan kuntalaisiltaan, tuottavat tyytyväisten kuntalaisten lisäksi myös vetovoimaa, pitovoimaa, mainetta ja/tai PR-hyötyjä kunnalle.

Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa palvelujen huippuarvioiden saamista vaikeuttaa ainakin osittain asukkaiden nuorempi ikärakenne ja osin siitä juontava palveluihin kohdistuva vaatimustaso.

Erään kuntalaiskyselyyn vastanneen kuntalaisen toivomus ”Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille” on takuuvarmasti kaikkien kuntien tavoitteena. Kevään 2017 kuntalaiskyselyn tulosten perusteella kunnat ovat edenneet ja etenevät määrätietoisesti tavoitteen suuntaisesti ja ovat myös saavuttaneet selkeitä onnistumisia. Tutkimuksen kohteena olleet kunnat ansaitsevat näin ollen kunnon kehut.

Lisälukemista Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille?  -tutkimusraportista.

kartta kunnista

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @M_PekolaSjoblom