Jean-Tibor IsoMauno 17.3.2017:

Onneton valinta

IsoMauno

Suomessa on muutaman vuoden ajan ollut mahdollisuus valita kunnallinen terveydenhuollon toimintayksikkö. Valinta on onnettoman vaikeaa, sillä vertailutietoa toiminnan laadusta ei toistaiseksi ole kovinkaan kattavasti saatavilla. Vastaava tilanne on ilmeisesti muissakin Euroopan maissa.

Terveys Euroopassa

Euroopan komission mukaan luotettavinta eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien vertailua tekee Tukholmassa päämajaansa pitävä ajatushautomo HCD. Tuoreessa 35 Euroopan maata kattavassa raportissa Suomen sijoitus on tippunut vuoden 2014 sijoituksesta (4.) hieman, mutta käytännössä Norjan pronssisija on edelleen vain muutaman kymmenen pisteen päässä. Ykkössijaa pitävä Hollanti saa arviossa 927 pistettä 1000:sta.

Raportin havaintoja on mm. se, kuinka sirpaleista tieto terveydenhuollon toimivuudesta on ja kuinka virheellisiä käsityksiä terveydenhuollon parissa toimivilla voi esimerkiksi potilaan oikeuksista olla.

Terveydenhuollon laatuvertailua on Euroopan maissa tehty niukasti. Kuvaavaa on, että raportin nostamaa toistaiseksi merkittävintä, Tanskassa käytössä ollutta sairaaloiden pisteytystä (1─5 tähteä), ei enää päivitetä. Kansainvälistä laadun vertailua on kyetty tekemään erikoissairaanhoidon osalta mm. EuroHOPE- hankkeessa sekä ICHOM-konsortion puitteissa. Haasteena niissä on vertailukelpoisen tiedon vähyys.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kukaan tuskin vastustaa ajatusta, että häntä kuunnellaan ja hänen valintojaan kunnioitetaan. Potilaan itsemääräämisoikeus on jo nyt kirjattuna potilaslakiin. Valitsemisen tuoma vallan ja vastuun tunne saattaa joillekin olla vieras ja aiheuttaa jopa itsensä syyllistämistä, jos valinta ei tuotakaan toivottua tulosta. Ketä muutakaan voi syyllistää – itsepähän valitsin.

On varmasti tervetullutta, että tietoa palvelujen sijainnista, saatavuudesta, laadusta sekä käyttäjien kokemuksista olisi yleisesti saatavilla. Samalla saatetaan kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa terveydenhuollon priorisointi saa väistyä potilaiden tärkeäksi kokemien asioiden edeltä.

Onni on valintoja

HCD:n raportin mukaan toinen Pohjoismaa Suomen edellä on - kenties yllättäen - Islanti. Islannin malli nuorten päihdeongelmien erinomaisen tehokkaassa ehkäisyssä saikin muutama viikko sitten hetken julkisuutta.

Kaikista Pohjoismaista ainoastaan Islanti on jokaisella mittarilla Suomea edellä mitattaessa väestön hyvinvointia, onnellisuutta ja hyvän elämän laatua. Lieneekö sattumaa, mutta Islanti ja Suomi ovat myös ainoat Pohjoismaat, joissa väestön köyhimmän osan tulot ovat Maailmanpankin selvityksen Taking on Inequality mukaan kasvaneet keskimääräistä enemmän.

Onnellisuusmittareiden luotettavuutta on kritisoitu toteamalla, että kukin meistä tekee kaiken aikaa tietoisia valintoja, jotka saattavat vähentää onnellisuuttamme, koska meillä on muitakin, itsellemme tärkeämpiä tavoitteita. Kaikilla on oikeus olla onneton. Se on valinta.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on ollut aiemmin asiantuntija Kuntaliitossa.