Jaana Halosen 7.2.2017:

Onnistuneet digikokeilut eivät saa hautautua pöytälaatikkoon

Jaana Halonen

Koskaan aikaisemmin ei tiedon jakaminen ole ollut helpompaa kuin tänä päivänä - kiitos digitalisaation. Tästä huolimatta monet hyvät kokeilut jäävät liian harvojen tietoisuuteen. 

Tilanne saattaa kuitenkin parantua lähitulevaisuudessa, sillä kokeilutiedon jakamiseen on syntymässä valtakunnallisia ratkaisuja. Kokeileva Suomi -hanke kehittää Kokeilun paikka -palvelua, jossa voi ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Tiedot prosessin eri vaiheista ja tuloksista tallentuvat palveluun kaikkien hyödynnettäviksi.

Suomidigi.fi on puolestaan hiljakkoin avattu verkkopalvelu, joka auttaa julkisen palvelun organisaatioita digitalisaatiossa. Palvelua kehitetään ketterän kehityksen mallilla ja ensimmäisenä palvelussa on avautunut Kehittäjäfoorumi parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja niistä keskustelemiseen.

Kunnat kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja esimerkkejä jo digitalisoiduista toiminnoista ja prosesseista tai digikokeiluista löytyy lukuisia. Yhä uudelleen esiin nouseva haaste on se, miten saisimme koordinoitua käynnissä olevat ja jo toteutetut digikokeilut ja levitettyä niiden myötä syntyneet uudet toimintatavat myös muiden tietoisuuteen.

Eikä edes pelkkä tietoisuus riitä, vaan pitäisi päästä pidemmälle ja saada hyväksi havaitut menetelmät juurrutettua myös muiden käyttöön.

Digitalisoinnin taloushyödyt vielä näkymättömissä

Julkisten palvelujen digitalisoinnilla tavoitellaan vaikuttavuutta ja säästöjä niin valtion kuin kuntienkin taholla. Toistaiseksi on julkaistu kovin vähän euromääräisiä laskelmia saavutetuista säästöistä. Aihe on kuitenkin ajankohtainen ja kiinnostava.

Esimerkiksi valtiovarainministeriön digikuntakokeiluhankkeessa​ on laadittu selvitys kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusvaikutuksista. Selvitys julkaistaan lähiaikoina digikuntakokeilun nettisivuilla.

Digitalisaatiolla aikaansaatavia säästöpotentiaaleja haarukoidaan myös juuri ilmestyneessä Valtioneuvoston kanslian tuottamassa julkaisussa Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen. Julkaisussa esitetään suosituksia toimenpiteistä julkiselle sektorille sekä mittareita hyötyjen mittaamiseen. Selvityksessä arvioidaan myös digitalisaation mahdollisuuksia koko kansantalouden näkökulmasta neljän eri skenaarion kautta.

Vaikka digitalisaatiolla saavutetuista säästöistä on toistaiseksi vähän laskelmia julkisuudessa, lienee selvää, että prosessien sujuvoittamisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Työnteko muuttuu mielekkäämmäksi, kun rutiinitoiminnot automatisoituvat ja aikaa jää enemmän muihin tehtäviin. Sujuvampi palveluprosessi ja palveluiden parempi saavutettavuus ovat myös asiakkaan mieleen.

Ja kun palvelut saadaan aikaan vielä entistä kustannustehokkaammin, iloitsevat myös palveluiden maksajat eli veronmaksajat.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HalonenJaana