Jarkko Lahtinen 1.9.2017:

Perhevapaauudistusta ei voi tehdä ilman kuntia

Jarkko Lahtinen

Hallitus päätti eilen päättyneessä budjettiriihessä uudistaa perhevapaat nopealla aikataululla. Valmista pitäisi olla jo tammikuussa 2019.

Uudistamien tehdään tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. Tätä yhteistyötä myös ministerit korostivat torstain puheenvuoroissaan. Mielenkiintoista on, että taho, joka tällä hetkellä suurimmilta osin rahoittaa kotihoidontuen, maksaa kuntalisiä sekä järjestää perhevapaaseen läheisesti yhteydessä olevan varhaiskasvatuspalvelun, oli jätetty puheissa kokonaan ulkopuolelle.

Ei voi olla mahdollista, että merkittävä perheiden arkeen ja elämään vaikuttava uudistus suunnitellaan ja valmistellaan ilman vahvaa kuntien mukanaoloa.

Perhevapaita uudistettaessa on huomioitava uudistuksen vaikutukset varhaiskasvatuspalveluihin. On tiedostettava, mitä uudistus vaikuttaa lasten arkeen ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun varatut rahat täysin riittämättömät

Samassa yhteydessä hallitus päätti tukea viidellä miljoonalla eurolla mahdollisia kokeiluja maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta. Mikäli varhaiskasvatuksen osallistumista halutaan lisätä maksuttomuuden kautta, tulee selvittää, onko se oikea keino. On selvitettävä, millaisten perheiden lapset eivät nyt osallistu varhaiskasvatukseen, onko maksuttomuus heille houkutin ja ketä maksuton varhaiskasvatus oikeastaan palvelee.

Lapsen kannalta lienee kai sama, viettääkö hän 20 tuntia viikoittain varhaiskasvatuksessa maksutta vai siten, että vanhemmat siitä maksavat. Tämä on otettava huomioon, kun keskustellaan varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Se, onko varhaiskasvatus maksullista vai maksutonta, rajaa myös oikeutta varhaiskasvatukseen.

Lisäksi näyttää siltä, että kokeilulle osoitettu rahamäärä on naurettavan pieni, mikä tarkoittaa sitä, että jos kunta haluaa kokeilla maksutonta varhaiskasvatusta, se huolehtii myös kustannusvaikutuksista itse.

Perhevapaauudistuksen valmistelussa on otettava kantaa myös mahdolliseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Muutoksilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia joita ei rahoiteta pelkästään työllisyyden parantumisesta nousevilla verotuloilla.

Kuntien on päästävä vahvasti mukaan valmistelutyöhön.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti