Rovaniemen kaupungin viestintäpäällikkö Riikka Heikkilän vieraskynä

Rovaniemen viestintä tavoittelee elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia 

Riikka Heikkilä
Kaupungin viestintäohjelman laatiminen ja jalkauttaminen on paitsi mielenkiintoista myös haastavaa tilanteessa, jossa valtakunnassa on käynnissä historiallinen hallinnonuudistus. Rovaniemen kaupungin vuoteen 2018 ulottuva viestintästrategia laadittiin vuoden 2016 lopulla, jolloin monet asiat sote-, maakunta- ja kuntauudistuksissa olivat vielä hämärän peitossa. Kuva ei ole juuri kirkastunut vielä kevääseen mennessäkään. Viestintäohjelma ja erilaiset viestinnälliset linjaukset vaativat suurella todennäköisyydellä päivitystä, kun muutos alkaa konkretisoitua. Suuri kuva viestinnässä tuskin muuttuu matkan varrella, mutta tilannekuvan selkiydyttyä maalin paikkaa ja keinoja täsmennetään.

Arktisuus ja puhdas luonto tavoitteita viestinnässä

Niin Joulupukin kotikaupungin kuin muidenkin kuntien viestintästrategiassa otetaan huomioon kuntalain vaatimukset muun muassa päätöksenteon avoimuudesta ja asukkaiden osallistamisesta. Rovaniemellä viestintä tukee lisäksi kaupungin voimassaolevaa strategista tavoitetta, jonka mukaan ”Rovaniemi on vuonna 2030 kasvava arktisen osaamisen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu yhdessä tehtävään sujuvaan arkeen puhtaassa luontoympäristössä”. Arktisuus, osaaminen, sujuva arki ja puhdas luonto ovat isoja aiheita, joita on pyritty työstämään viestinnän tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Uuden, vuoden 2019 jälkeisen kaupungin rooleissa korostuvat muun muassa elinvoima, asukkaiden hyvinvointi ja kaupunkiympäristö. Kuntaviestinnän näkökulmasta teemoja, joiden varaan tiedottamista ja markkinointia on hyvinkin mielekästä rakentaa.

Viime vuonna tehdyssä Rovaniemen kaupungin viestintäohjelmassa arvioitiin, että valtiovarainministeriön vetämä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hanke ja Suomi.fi-asiointipalvelu vaikuttavat erityisesti verkkopalveluihin. Rovaniemen kaupungissa viestintä vastaa palvelutietovarannon käyttöönotosta ja verkkosivu-integraatiosta. Avoimia kysymyksiä ja ratkaisematta olevia asioita on vielä paljon. Kun palvelutietovaranto (ptv) otetaan käyttöön, mitä ja missä laajuudessa palvelut kuvataan kaupungin verkkosivuilla ja millaista uutta sisältöä sivuille tuodaan? Mitkä ovat ptv:n tarjoamat mahdollisuudet tai haasteet kaupungin viestinnälle? Mikä on ylipäätään kaupungin verkkopalvelujen rooli jatkossa? Kun kuntalaiset ovat entistä aktiivisemmin mukana päätöksenteossa, millä tavalla se saadaan näkymään verkkopalvelujen sisällössä? 

Hallinnonuudistus haaste myös viestinnälle

Meneillään olevat muutokset ovat haastavia niin ulkoiselle kuin sisäiselle viestinnällekin ja koettelevat ennestäänkin melko vähäisiä resursseja. Tärkeää on pitää pää kylmänä ja iso viestinnän visio mielessä. Kyse on lopulta ennen kaikkea asukkaista ja henkilöstöstä sekä heidän oikeudestaan tietää asioista ja pysyä päätöksenteossa kärryillä. Ja siitä, että tämä kaikki tehdään vuorovaikutuksessa. Rovaniemellä asukkaat otetaan tänä vuonna mukaan koko kaupunkia koskevaan strategiatyöhön ja heidän mielipiteensä näkyy paremmin myös tulevissa viestintästrategioissa.

Riikka Heikkilä
Kirjoittaja on Rovaniemen kaupungin viestintäpäällikkö

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.