Uusi yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki 30.1.2017:

Sote- ja maakuntauudistus tehdään alueilla, ei helsinkiläisissä kokoushuoneissa

Sote- ja maakuntauudistuksessa on toistaiseksi jäänyt vähälle huomiolle se, miten uudistuksia pystytään toteuttamaan kuntien ja maakuntien arjessa. Nyt on tärkeää avata uudistusta ja sen vaikutuksia käytännönläheisesti. 

Millä tavalla uudistus koskee henkilöstöä? Miten uudistus vaikuttaa kuntien talouteen, entä millä tavalla tulevien maakuntien talous muodostuu? Miten yhtiöittäminen käytännön tasolla hoidetaan? Miten kiinteistöjen omistus järjestetään? Entä miten uudistus toteuttaa sille asetettuja perustavoitteita, kuten sote-kustannusten kasvun hillitsemistä ja sote-integraatiota?
 
Lainsäädäntö antaa näiden kysymysten ratkaisuille vain puitteet. Uudistuksen onnistuminen mitataan viime kädessä kentällä, kuntien ja tulevien maakuntien tekemän työn tuloksena.
 
Kuntaliitolle, kuten myös kaikille muille uudistuksen valmisteluun osallistuville, on ensiarvoisen tärkeää tietää, mitä ovat ne käytännön pulmat tai ongelmat, joita uudistuksen täytäntöönpano kohtaa kentällä.
 
Kuntaliitto on avannut tätä varten palvelusähköpostin muutostuki@kuntaliitto.fi, jonne voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Tähän mennessä postilaatikkoon tulleiden kysymysten perusteella alueilla ollaan huolissaan etenkin kiinteistö- ja omaisuuskysymyksistä.
 
Myös nyt ensimmäistä kertaa julkaistu Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsaus pyrkii tuomaan osaltaan esiin kentän ihmisten ääntä ja heitä mietityttäviä teemoja.
 
Aloitin tämän vuoden alussa Kuntaliiton yhteysjohtajana. Tehtävänäni on vahvistaa ja luotsata Kuntaliiton asiakas- ja muutostukipalveluja sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa. Työn lähtökohtana ovat kentän tarpeet, joihin haetaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.
 
Myös Kuntaliiton johtajisto on yhä vahvemmin mukana säännöllisessä vuoropuhelussa kuntajohdon kanssa.
 
Nykäise hihasta kun tavataan, ja kerro omat näkemyksesi uudistuksesta!

Kirjoittaja
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on aiemmin ollut Kuntaliiton yhteysjohtaja.