Lauri Lamminmäki 21.9.2017:

Sote-kiinteistöjen markkinat sekaisin

Lauri Lamminmäki

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyihin liittyvä epävarmuus hämmentää kiinteistömarkkinoita. Lukuisat kunnat ovat saaneet kiinteistöjen ostoon liittyviä yhteydenottoja. Yksityiset yritykset tekevät kilvan tarjouksia kuntien sote-kiinteistöistä, joissakin tapauksissa koko kiinteistömassasta. Liikkeellä ovat erityisesti suuret valtakunnalliset terveyspalveluyritykset tai niiden taustalla toimivat pääomasijoittajat.

Kiinteistöjen omistaminen ei ole edes terveyspalveluyrityksille ydinliiketoimintaa. Pikemminkin kysymys on siitä, että kiinteistökauppojen myötä ne varmistavat oman markkina-asemansa ja puhevaltansa tulevien maakuntien kanssa jossakin vaiheessa käynnistyvissä neuvotteluissa.

Kuntia tarjoukset epäilemättä kiinnostavat, kun kiinteistöjen tuleva käyttö ja uudistusten taloudelliset vaikutukset ovat yhä hämärän peitossa. Epävarmuus synnyttää luovia ratkaisuja.

Kuntalain mukaan kunta huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista ja alueensa elinvoimasta. Sote-palveluilla ja -työpaikoilla on suora vaikutus näihin molempiin. Kunnalliset päättäjät ovat rationaalisia. Kovin moni uudelleen valituksi mielivä ei halua ottaa vastuuta palvelujen katoamisesta. Tai siitä, että Musta Pekka jää omaan käteen, kun kuntalaisten tarpeisiin verorahoilla toteutettu investointi uhkaa jäädä kokonaan hyödyntämättä.

Sote-yrityksille myydään paitsi kiinteistöjä, myös oikeus tuottaa sote-palveluja

Kasvukeskusten näkökulmasta markkinatilanne on houkutteleva. Kiinteistöjen markkina-arvo voi olla huomattavasti korkeampi kuin taseen luvut osoittavat. Arvokiinteistöistä ei mielellään luovuta. Rakennuksille on todennäköisesti löydettävissä muuta käyttöä, jos maakunta ei tarvitse niitä omaan käyttöönsä. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi kiinteistöjen tai kiinteistömassan yhtiöittäminen mahdollistaa nopeiden ratkaisujen tekemisen, jos niitä tarvitaan.

Taantuvien alueiden ja pienten maaseutukuntien näkökulmasta asetelma on päinvastainen. Markkinoita tai muita käyttövaihtoehtoja ei käytännössä ole. Päättäjät ovat ennen muuta huolissaan sote-palvelujen säilymisestä oman kunnan alueella. Omasta terveyskeskuksesta ei haluta luopua. Palvelujen turvaamiseksi ollaan valmiita tekemään radikaalejakin ratkaisuja. Yksityisille sote-yrityksille myydään edulliseen hintaan paitsi kiinteistöjä, niiden mukana myös oikeus tuottaa sote-palveluja.

Jos markkinat eivät toimi, ostajat ovat vahvoilla kaupanteossa. Siirtyvän palvelutoiminnan hinnoittelussa tuskin käytetään markkinoiden tavanomaisia arvonmääritysmenetelmiä.

Lainvalmistelun sekavuus on luonut uudet markkinat

Kaiken kaikkiaan lainvalmistelun sekavuus on luonut markkinan, jota yksityiset yritykset hyödyntävät tehokkaasti. Sote-palvelujen yksityistäminen etenee käytännön tasolla nopeasti, vaikka sote- ja maakuntauudistus ei toteutuisikaan. Markkinoiden yksi perussääntö, ”nopeat syövät hitaat”, on jälleen toteutumassa.

Jää nähtäväksi, mikä on loppujen lopuksi julkisen vallan rooli sote-markkinoiden kehittämisessä. Kykeneekö se kehittämään markkinoiden toimintaa ja markkinoilla yksityisten kanssa kilpailemaan kykeneviä sote-keskuksia sekä muita palveluja? Vai jääkö sen tehtäväksi korjata itse synnyttämiään vahinkoja?

Kompensaatiomekanismi välttämätön, mutta ei yksin ratkaise ongelmaa

Perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan, että sote- ja maakuntalakipakettiin on rakennettava kompensaatiosäätely, joka varmistaa sen, että yksittäisen kunnan itsehallinto ei vaarannu sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamien omaisuusjärjestelyjen takia.

Uskottavan kompensaatiomekanismin rakentaminen olisi erityisesti pienten kuntien näkökulmasta tärkeää. Se voisi hillitä kuntapäättäjien myynti-intoa, mutta tuskin ratkaisisi markkinoiden ongelmia näköpiirissä olevalla aikajänteellä.

Kirjoittaja
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on aiemmin ollut Kuntaliiton yhteysjohtaja.