Kirjoittaja: Outi Nokkonen, Tampereen kaupunki

Tampere muotoilee monipuolisesti

Tampereella on tartuttu käyttäjälähtöiseen kehittämiseen tositarkoituksella. Yksi tapa käyttäjälähtöiseen kehittämiseen on palvelumuotoilu. Käyttäjän ymmärtäminen on palvelumuotoilun lähtökohta. Ymmärrys kertyy yhteisessä työskentelyssä palvelunkäyttäjien kanssa.

Mihin kaikkeen kaupunki sitten voi palvelumuotoilua hyödyntää? Pääasiassa käyttötarkoitukset ovat samoja kuin muillakin organisaatiolla: yksittäisten palvelujen kehittäminen asiakkaan näkökulmasta. Kohteena voi olla yksittäinen palveluprosessi tai isompi palvelukokonaisuus.

Palvelumuotoilua on hyödynnetty moneen

Vuonna 2016 muotoiltiin uuden palvelukeskittymän, Koilliskeskuksen asiakasneuvonnan tehtäviä. Laajempana palvelukokonaisuutena parhaillaan muotoillaan kaupungin digitaalisia asiakaspalveluratkaisuja. Toisessa laajassa projektissa palvelumuotoilun tarkastelussa on asumispalvelujen valikoiman vastaavuus asiakasprofiileihin. Tampereella palveluja on muotoiltu myös yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa; esimerkkinä opioidiriippuvaisten palvelukokonaisuus. Tämä on yksi hyväksi todettu tapa toteuttaa innovatiivisia hankintoja.

Palvelumuotoilun yhteistä ymmärrystä luovat työtavat sopivat myös aluekehittämiseen. Palveluja kehittämään kutsutaan usein otos tunnistetuista palvelunkäyttäjistä, mutta aluekehittäminen on avointa kaikille. Tesoman kaupunginosassa palvelumuotoilua sovellettiin osallistuvaan budjetointiin. Kohteena oli viheraluesuunnittelu. Länsi-Tampereella muunnetaan vanhaa tehdasaluetta uudeksi Hiedanrannan kaupunginosaksi, ja rakentamisen alkua odotellessa muotoiltiin jo nykyrakennusten käyttöä Väliaikaiseksi Hiedanrannaksi.

Palvelumuotoilu sopii myös sisäisten palvelujen kehittämiseen

Lisäksi etenkin isommissa kaupungeissa on paljon sisäisiä palveluja, joiden sujuvoittaminen palvelumuotoilun keinoin palvelee välillisesti myös kuntalaista. Sovelluskohteena voi olla mikä tahansa prosessi, jossa on asiakkaaksi tunnistettava osapuoli.

Viime syksynä 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa Tampere sovelsi palvelumuotoilua kaupungin ja yritysten välisen yhteiskehittämisen toimivuuteen. Muotoilemalla löytyi parempi tapa kaupungin viestimiseen yrityksille, jota nyt ollaan viemässä käytäntöön.

Muotoilu parantaa palvelujen vaikuttavuutta

On opittu, että palvelumuotoilulla pystytään tarkistamaan ja parantamaan palvelujen vaikuttavuutta. Palvelumuotoilun menetelmillä asiakkaiden ja henkilöstön tuominen kehittäjiksi on myös sinällään merkityksellistä. Hyödyntämiskohteita löytyy paljon ja palvelumuotoiluosaamista tarvitaan.

Työllisyyspalveluissa 6Aika Tuttu-hanke on ensimmäisenä toteuttanut koulutuksen, jossa toistakymmentä työntekijää valmennetaan hyödyntämään palvelumuotoilua. Tästä on hyvä jatkaa!

Muualla verkossa:

Koilliskeskus

Opioidiriippuvaisten palvelumuotoilun materiaalit Innokylässä

Väliaikainen Hiedanranta

6Aika Tuttu –hankkeen blogi

 

Kirjoittaja

Outi Nokkonen työskentelee Tampereen kaupungilla 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus –hankkeessa. Hän on ollut mukana useissa palvelumuotoiluprojekteissa ja opiskelee palvelumuotoilua.

Outi Nokkonen

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.