Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten viestintäjohtaja Saara Raudasoja:

Tarinat ja tunteet muutosviestinnän ytimessä

Johtamista ja viestintää on vaikeaa erottaa toisistaan. Tämä korostuu muutoksessa. Mitä strategisemmalla tasolla viestinnän ammattilaiset organisaatiossa toimivat ja mitä paremmin he voivat johtoa sparrata, sitä onnistuneempaa muutoksen viestiminen on. Johtoryhmän kanssa kannattaa työstää viestejä porukalla, jotta kaikki ymmärtävät muutoksen ydinviestit ja tarinan samalla tavalla. Tarinan tulisi olla innostava ja tunnetta herättävä.

Todellisen muutoksen tekee aina henkilökunta. Siksi muutostarinaa tarvitaan nimenomaan organisaation sisäisessä viestinnässä ja henkilökunnan sitouttamisessa. Tarinalla voi kertoa, mihin, minkälaiseen muutokseen olemme sitoutumassa. Kestävä muutos ei synny pakottamalla. Palaamme jokainen vanhoihin tapoihimme, jos muutoskäsky tulee muualta kuin itsestä. Lisäksi meitä motivoivat hyvin erilaiset asiat. Siksi näen, että muutoksen on oltava sellaista, minkä työntekijä on itse oivaltanut ja mihin hän haluaa sitoutua. 

Onnistunut muutosviestintä on vuorovaikutteista, ja se tehdään yhdessä 

Esimiesviestintä on tärkein muutosviestinnän väylä. Pysyvää muutosta tukee valmentava ja vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri. Siihen kannattaa liittää onnistumisten systemaattisen viestiminen. Epäonnistumisissa kannattaa käyttää ratkaisukeskeistä viestintätapaa, joka on toteavaa, positiivista ja eteenpäin katsovaa.

Johto ja viestinnän ammattilaiset kulkevat muutoskäyrällä yleensä hieman edempänä kuin muu henkilökunta. Siksi helposti unohtuu, kuinka pitkään ja monta kertaa asioita kannattaisi toistaa. Itsestä voi tuntua, että tämä on ollut esillä jo kauan ja todettu ääneen kymmeniä kertoja. Silti joukossa voi olla joku, joka kuulee asian ensimmäistä kertaa. 

Onnistunut viestintä auttaa löytämään vastauksen kysymykseen ”Mitä tämä minulle tarkoittaa?”. Asian kertominen tiedotteessa tai esityksessä ei useinkaan riitä oivallukseen ja sitoutumiseen. Tunteen ja tarinan mukaan saamisessa auttaa visualisointi. Kuva yhdistettynä tekstiin herättää tunnetta enemmän kuin pelkkä teksti. Videoiden avulla on helppo kurkistaa sisään tarinaan. Videoihin saa halutessaan mukavasti huumoria mukaan, ja niitä voivat työntekijät tehdä itse kännykkäkameroillaan. Vessojen seinillä olevia julisteita tulee huomaamatta katsottua ehkä enemmän kuin tiedotetta intrassa. Työkirjojen ja huoneentaulujen avulla esimiehet voivat työstää muutosta yhdessä työntekijöiden kanssa. Näin henkilökunta saadaan itse luomaan muutosviestintää. Myös tavoitteiden ja mittareiden miettiminen yhdessä työntekijöiden kanssa tekee muutoksesta konkreettisempaa. Tulokset kannattaa visualisoida työpaikan seinälle.

Muutosviestinnän suunnitteluun ja tekemiseen kannattaa ottaa työntekijät mukaan. Se on antoisaa kaikille osapuolille.

Saara Raudasoja
Viestintäjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Kirjoittaja on STM:n vetämän sote-uudistuksen valtakunnallisen viestintäryhmän jäsen. Eksotessa on tehty brändityö ja laajasti uuteen strategiaan liittyvää muutosviestintää vuodesta 2014 lähtien. Se on pohjautunut vahvasti brändiin ja arvoihin.

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.