Leena Pöntynen 24.1.2017:

Tutoropettajat tulevat: vinkkejä käytäntöön

Leena Pöntynen

7,5 miljoonan euron rahoitus tutoropettajien koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja toimintaan jaettiin kuntiin joulun alla. Avustusta haki suurin osa kunnista, mutta avustusten määrä jää kauas haetusta, lähes 28 miljoonasta eurosta. 

Tutoropettajuus tarkoittaa vertaisoppimista kollegan kanssa. Se on viime vuosina osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi kouluttaa opettajia.

Vertaisoppiessaan omassa työympäristössään, omien oppilaidensa kanssa ja oman koulunsa laitekannalla, opettaja pääsee harjoittelemaan tulevaisuuden oppimisen tukemista turvallisesti apu vierellään. Tuki tulee lähelle, ei vaadi vaivannäköä, kouluttautumisesta ei muodostu sijaiskustannuksia, eikä oppilaille päiviä sijaisopettajien kanssa. Näistä kirjoitin jo lokakuussa blogini ensimmäisessä osassa.

Kokonaisuuden hallitsemisessa sen sijaan on tekemistä!

Tutoropettajamalleja on muodostunut jo aiemman ICT-ohjaushankkeen myötä eri puolille Suomea. Vaikka toteutustavat ovat olleet moninaiset, on monissa kunnissa tultu samankaltaisiin lopputuloksiin toiminnan järjestämisessä.

Oppiva organisaatio oppii omista virheistään, vastoinkäymisistään ja onnistumisistaankin, mutta myös uusiutuu jatkuvasti. Toisen työskentelyn benchmarkkaaminen ja parastaminen lienevät asioita, joissa emme ole olleet riittävän hyviä tähän saakka. Jokaisella meillä on oppimista toisilta.

Monille kunnille tutoropettajuus on kuitenkin uutta. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään hankeosaamista samalla tavalla kuin hankekonkareilla. Tämän osaamisen jakaminen olisi nyt tärkeää, jotta tämä raha kohdentuu parhaalla mahdollisella tavalla ja luo käytänteitä tulevien hankekausien kehittämistyölle.

Haluamme Kuntaliitossa omalta osaltamme vastata tähän tarpeeseen. Siksi kokosin liitteenä olevaan muistioon hyviä käytäntöjä eri kunnista, joissa tutoropettajuutta on kokeiltu. Keskityin toimenkuvaan, johtamiseen ja käytännön järjestämiseen. Monet käytännöistä ovat yhdistelmiä useamman kaupungin hyvistä käytännöistä.

Voitte vapaasti muokata kirjoittamaani dokumenttia. Kaikki käytännöt ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten voisitte toteuttaa tutortyötä kunnissa. Materiaalista löytyy niin käytännön vinkkejä kuin suuntaviivoja sekä muun muassa linkki tätä tarkoitusta varten tehtyyn virkaehtosopimukseenkin.

 

Hyvää alkanutta vuotta ja onnea tutorointiin!

Kirjoittaja
Leena Pöntynen

Leena Pöntynen on aiemmin ollut esi- ja perusopetuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.