Yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki 26.4.2017:

Valtakunnallisten palvelukeskusten erityisasema herättää kysymyksiä

Lauri Lamminmäki

Sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät lakiesitykset ovat eduskunnan käsittelyssä. Valinnanvapautta koskeviin hallituksen esityksiin on lausuntokierroksen perusteella tulossa merkittäviä muutoksia. Lakipaketti etenee poliittisena kokonaisuutena. Valmistelun aikataulut elävät ja väliaikaishallinnon aloittaminen on näillä näkymin siirtymässä syksylle.

Muutoksen hallitun läpiviennin näkökulmasta äärirajat on jo aikaa sitten ylitetty. Muutoksen kustannukset on myös aliarvioitu. Maakuntien yhteinen viesti on, että valmistelu kriisiytyy, jos tarvittavia resursseja ei pian saada valtion budjettiin. Uudistuksen toteuttamista ei voi rakentaa kuntien varaan, koska niiden on samanaikaisesti huolehdittava oman muutosprosessinsa läpiviennistä.

Lainsäädäntövalmistelun haasteita ja maakuntien arjen ongelmista huolimatta valtakunnallisten tukipalvelukeskusten valmistelu etenee hurjalla vauhdilla. Valmistelun poliittinen selkänoja on ilmeisen vahva. Toimitilayhtiö on jo perustettu. Talous- ja henkilöstöhallinnon ja ict-palveluja tuottavien yhtiöiden perustaminen on aikataulutettu kesälle. Henkilöstöä rekrytoidaan ja liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvä työ on jo käynnissä. Valmistelun resursseista ei tässä tapauksessa näyttäisi olevan puutetta.

Kuntaliitto on eri yhteyksissä kyseenalaistanut valtakunnallisten palvelukeskusten ja erityisesti niiden käyttövelvoitteen tarpeen. Lakiesitykset ovat jo eduskunnan käsittelyssä, mutta edelleen on epäselvää, mitä palveluja käyttövelvoitteet koskevat ja miten valtakunnallisille palvelukeskuksille ehdotettu erityisasema suhtautuu kansalliseen ja EU:n hankintalainsäädäntöön. Onko palvelujen käyttövelvoite perusteltu, vai vääristääkö se tervettä kilpailua markkinoilla? Miten hankintalakia sovelletaan valinnanvapauden ja yhtiöittämisvelvoitteiden myötä syntyvissä uusissa rakenteissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen peruslogiikka nojaa palvelumarkkinoiden avaamiseen. Hämmennystä herättääkin se, miksi tukipalvelujen tuotantoon halutaan luoda julkinen monopoli, kun markkinoilla on suuri joukko ko. palveluja tuottavia yhtiöitä. Järjestelmien yhdenmukaistamisen tarvetta tai tuotannon skaalaetuja ei voi käyttää perusteluna, koska nämä tavoitteet voidaan saavuttaa yhteisillä standardeilla ja avoimella kilpailulla.

Mikäli uudistus halutaan saada maaliin suunnitellussa aikataulussa, on edettävä ripeästi. Vaarana kuitenkin on se, että kiireellä valmisteltuun ja tulkinnaltaan epäselvään lainsäädäntöön liittyvät riskit laukeavat viime kädessä maakuntien käsiin.  Kaikkien osapuolten on syytä tiedostaa, että poliittinen tahtotila ei mene EU-oikeuden tai hankintalainsäädännön edelle. Maakuntien ja niille palveluja tuottavien yritysten on voitava luottaa siihen, että palvelukeskusten poikkeuksellinen erityisasema täyttää lainsäädännön vaatimukset. Lainsäädäntö, sen perustelut ja soveltamisohjeet pitääkin laatia niin selkeiksi, että niiden tulkinta ei ruuhkauta markkinaoikeutta heti uudistuksen alkumetreillä.

Kirjoittaja
Lauri Lamminmäki

Lauri Lamminmäki on aiemmin ollut Kuntaliiton yhteysjohtaja.