Tony Hagerlundin blogi 17.10.2017

Viisi ennustetta, miten kunta käyttää somea tulevaisuudessa

Tony Hagerlund

Kuntaliitto on selvittänyt kuntien verkkoviestintää ja sosiaalisen median käyttöä säännöllisesti, viime ajat vuosittain. Kun tuloksista tiedotetaan, uuden otsikon keksiminen on vuosi vuodelta hankalampaa, sillä siinä pitäisi lukea joka kerta ”sosiaalisen median käyttö arkipäiväistyy”.

Vuosittain tehtävän kartoituksen keskeisin viesti nimittäin on, että hurjin kasvu välineissä ja eri kanavien määrässä on takanapäin ja nyt mietitään sitä, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Jälkimmäinen vaihe on huomattavasti ensin mainittua merkittävämpi, sillä nyt ollaan vaiheessa, jossa sosiaalinen media on monelle osa normaalia arkista työtä.

Esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta tulevat yhteydenotot ohjataan kunnissa nykyään entistä useammin asiakaspalveluun, samoin kun muutkin yhteydenotot. Tämä on looginen ja hieno asia.

Sanotaan, että ihmisillä on tapana yliarvioida lyhyen aikavälin merkitykset ja aliarvioida pitkän aikavälin merkitykset. Sosiaalinen media ei muuta maailmaa eikä tapaa toimia tänään tai tänä vuonna, mutta se liukuu kovaa vauhtia työvälineeksi muiden joukkoon ja vakiinnuttaa rooliaan.

Yksittäisillä sosiaalisen median välineillä ei ole kovinkaan paljoa merkitystä, niitä tulee ja menee. Olennaisinta on tapa toimia. Sosiaalisen median välineissä ollaan piirun verran nopeampia, henkilökohtaisempia ja vapaamuotoisempia.

Itse suosittelen keskittymään toiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun sijasta toimintatavan ja -logiikan miettimiseen. Kun lukuisat ihmiset toimivat samansuuntaisesti samantyyppisissä tilanteissa, saadaan paljon aikaa vähällä palaveeraamisella.

Lisäksi kannattaa aina huolehtia siitä, että sosiaalisessa mediassa toimimiseen on varattu myös aikaa. Vaikka välineet ovat maksuttomia ja useimmiten aika helppokäyttöisiä, lisää aikaa ne eivät tuo tullessaan.

Missä julkinen sektori sitten on sosiaalisessa mediassa muutaman vuoden kuluttua? Seuraa perusteltuja arvauksia:

  1. Missä ikinä ollaan nyt, viiden vuoden päästä ollaan huomattavasti pidemmällä.
  2. Sosiaalinen media on yhä useammalle kunta-alan työntekijälle työväline. Etenkin oman toimen ohessa sosiaalisessa mediassa toimivien määrä kasvaa.
  3. Yhä useampi kunnan tai organisaation johtaja toimii sosiaalisessa mediassa. Täällä on lista noin 50 twiittaavasta kunnanjohtajasta.
  4. Etenkin suunnittelun - on se sitten kunnan teknisen toimen tai palveluprosessien suunnittelua - on mahdollista avata yleiseen keskusteluun nykyistä aiemmin ja laajemmin.
  5. Luottamushenkilöt voivat avata huomattavasti nykyistä enemmän omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Sillä vaikka kunta toimisi kuinka avoimesti, avoimia ollaan vain, jos myös päätöksenteko on avointa.
Kirjoittaja

Kirjoittaja on verkkopalveluiden kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @TonyHagerlund