Jenni Airaksinen 18.12.2017:

Yhdessä myös tulevana vuonna

Jenni Airaksinen

Vuoden vaihtuessa tulevaisuus on taas yhden vuosiluvun verran lähempänä. Mennyttä ja tulevaa pohtiessa korostuu yhdessä tekeminen. Vapaaehtoistyöstä on paljon opiksi otettavaa.

Maakuntauudistus on puhututtanut meitä koko vuoden. Uudistuksen aikataulut ovat venyneet ja paukkuneet ja hyvinkin erilaisia näkemyksiä uudistuksen etenemisestä on esitetty eri foorumeilla. Kuntaliitosta katsottuna näyttää siltä, että maakuntien valmistelu on valtakunnallisesta keskustelusta huolimatta edennyt vauhdilla. Eri alueilla edetään ehkä eri tahtiin ja eri asioissa, mutta varmaa on se, että kaikilla alueilla työtä tehdään lukuisten huippuasiantuntijoiden voimin kovalla moraalilla ja ennakkoluulottomalla asenteella.

Maakuntauudistuksen rinnalla on peräänantamattomasti rakennettu myös tulevaisuuden kuntaa. Kuntien hyvinvoinnin edistämistehtävä, sivistystehtävä ja elinvoimatehtävä vilahtelevat keskustelussa lähes kaikissa kunnissa ja osa kunnista on jo päivittänyt jopa organisaatiorakenteensa ja päätöksentekorakenteensa uutta tilannetta silmällä pitäen.

Uudistus määrittää tällä hetkellä monia asioita. Hallinnon uudistamisessa uudistetaan nimenmukaisesti hallintoa. Tässä on vaarana se, että toimintojen ja ihmisten sijaan huomiota kiinnitetään liiaksi lokeroihin, pykäliin ja euroihin. Pykälät ovat tärkeitä ja niin ovat eurotkin, mutta tässä keskustelussa asukkaat jäävät usein etäisiksi hahmoiksi, joiden puolesta päätetään toimivista tai toimimattomista käytännöistä sekä tarpeellisista ja tarpeettomista palveluista.

Hallinnon toimivuus on sekä maakunnissa että kunnissa tärkeää, mutta ainakin yhtä tärkeää on yhteisten tulevaisuuksien etsintä, tiedolla johtaminen ja vaikuttavan toiminnan tunnistaminen ja vahvistaminen. Tulevaisuuksien etsinnässä vertailukelpoinen tieto ja johdonmukaisesti toteutetut ennakointiprosessit ovat keskeisiä ja niihin molempiin aiomme ensi vuonnakin panostaa.

Demokratiaa ja osallisuuttakaan ei uudistamisen pyörteissä saa unohtaa. Suomalainen kunta on ollut erinomainen laboratorio sekä edustuksellisen demokratian erilaisille malleille, osallisuustyölle että aidolle yhteiskehittämiselle. Kuntien salaisuus toimivina demokratialaboratorioina on ollut siinä, että ne eivät ole koskaan olleet pelkkiä palvelukoneita, vaan niissä on parhaimmillaan kyetty kannattelemaan paikallisia identiteettejä, tukemaan monin tavoin paikallisia toimijoita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan kaiken ikäisten ihmisten osallisuuskouluna.

Tulevaisuuden maakunnat ja kunnat voisivat ottaa mallia vapaaehtoistyötä tekevistä toimijoista. Ihmisellä on tarve olla osana jotain itseään suurempaa ja tehdä asioita, joilla on merkitystä. Satavuotias Suomi menestyy seuraavatkin sata vuotta, jos se kykenee tarjoamaan ihmisille paikan, jossa he voivat olla osa itseään suurempaa kokonaisuutta. Merkityksellinen ja hyvä elämä vahvistuu siitä, että omalla tekemisellään voi olla hyödyksi ja auttaa sekä itseään että muita.

Tulevaisuuden hallintotasojen pitää tunnistaa olevansa moniarvoisia, moniulotteisia kokonaisuuksia, joiden arvo tulee siitä, että erilaiset näkemykset ja elämänvalinnat sallitaan. Lisäksi kunta- ja maakuntahallinnon on osoitettava arvonsa ihmisille olemalla heille loistavia kumppaneita ja motivoivia kehittämisalustoja.

Maakuntien ja kuntien pitää nyt ja tulevaisuudessa toimia elävinä kehittämislaboratorioina uudenlaisille alueiden kehittämisen, demokratian sekä hyvinvoinnin ja terveyden lähestymistavoille. Tässä työssä aiomme monin tavoin olla kuntien tukena. Tuotamme pureksittua tietoa, jaamme tietoa, tuemme kokeiluja ja kokoamme verkostoja saman katon alle. Kuuntelemme herkällä korvalla erilaisten kuntien tarpeita ja tunnistamme ja teemme näkyväksi erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien kokemuksia ja oppeja.

Olen jouluna ollut melkein viisi kuukautta Kuntaliitossa ja näiltä kuukausilta ei vauhtia ole puuttunut. Kuntaliitto on työpaikkana osoittautunut suorastaan mahtavaksi. Täällä tehdään töitä yhdessä.

Työ kentällä toimivien ihmisten kanssa on työmme parasta antia. Verkostoissamme on lukuisia upeita ja aktiivisia asiantuntijoita: sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Kiitos teille, että saamme kanssanne olla rakentamassa tulevaisuuden kuntia ja maakuntia. Menkäämme yhdessä kohti uutta vuotta ja uusia päätähuimaavia seikkailuja ennakkoluulottomasti, rohkeasti ja sydän täynnään toivoa.

Kirjoittaja
Jenni Airaksinen

Jenni Airaksinen on aiemmin ollut tutkimus- ja kehitysjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @AiraksinenJenni