Vesa Koivunen 16.10.2018

Alvar Aalto kaupunki Alajärvi – hyvinvointia, liikuntaa ja kulttuuria

Koivunen Vesa

Alajärvi on kymmenentuhannen asukkaan maaseutumainen kaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Alajärven strategiassa on lähdetty siitä ajatuksesta, että kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä lähipalveluiden ja paikkaan sitoutumattoman työn kaupunkikeskus.

Alajärvellä ei ole jääty surkuttelemaan syntyvyyden alenemista, väestön ikääntymistä, kuntarakennemuutoksia, asukasmäärän vähenemistä tai muita haasteita, joita maaseutumaiset kaupungit kohtaavat kaikkialla Suomessa. Katseet on suunnattu eteenpäin erittäin positiivisessa ja luottavaisessa hengessä. Alajärvellä on päätetty tehdä niitä asioita, joihin voimme itse omalla toiminnalla vaikuttaa.

Vetovoiman kasvattaminen

Alajärvi on lähtenyt kasvattamaan vetovoimaansa monella eri tasolla. Palveluiden ja palvelurakenteiden kuntoon laittaminen on keskeinen lähtökohta tässä vetovoimatyössä. Kaupunkilaisille tärkeiden toimitilojen kunnostaminen nähtiin yhtenä keskeisenä asiana. Lukiolle ja yläkoululle tehtiin usean vuoden aikana täysremontit, jonka johdosta oppilaat ovat tällä hetkellä moderneissa koulutiloissa.

Parasta aikaa terveyskeskuksen tilat ovat myös remontin alla ja ensi vuoden aikana toiminnot ovat täysin nykyaikaisissa tiloissa. Nämä miljoonainvestoinnit ovat saaneet jo nyt käyttäjiltään kiitosta. Lisäksi vireillä on useita pienempiä korjaushankkeita ja suunnitelmia. Pahin korjausvelka on kuitenkin näiden hankkeiden myötä saatu korjattua.

Kunnossa kaiken ikää

Kunnan rooliin kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaikkien tutkimusten mukaan liikunta ja kulttuuri toimivat tässä avainroolissa. Kaupunkilaisten aktivointi vauvasta vaariin on ollut toiminnan kehittämisen yksi tavoite. Alajärven kaupunki sai Pohjanmaan Liikunta ja Kuntoilu ry:n tunnustuksen liikunnan edistämisen hyväksi tekemästään työstään. Alajärven kaupungin liikunta- ja kulttuuripaikat kestävät vertailun selkeästi isompiinkin kaupunkeihin.

Kulttuurin kärkinä ovat Alajärven Aalto -keskuksen yhdeksän rakennusta ja kaksi muistomerkkiä sekä Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseona toimiva Nelimarkka museo. Kaupungin omien investointien lisäksi kyläyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat ovat tehneet investointeja hankkeiden kautta. Hyvänä esimerkkinä on Paalijärven kyläyhdistyksen tekemä Paalijärven luontopolku (n. 20 km). 

Alajärvi on osoittanut, että pieni maaseutumainen kaupunki voi omilla pitkän tähtäimen suunnitelmillaan kehittää palvelurakenteitaan kohti valtakunnallista huippua. Investointien jälkeen Alajärven lainamäärät ovat edelleen alle valtakunnallisten keskiarvojen.

Seutukaupunkiverkoston merkitys

Kaupunki voi tehdä paljon kehityksen eteen omilla toimilla, mutta yhteistyötä ei tietenkään pidä unohtaa. Valtakunnallinen Kuntaliiton koordinoima seutukaupunkiverkosto on tuonut ansiokkaasti esiin seutukaupunkien merkityksen Suomen teollisen tuotannon lähteinä. Tätä kautta olemme myös saaneet kaupunkipoliittiseen keskusteluun esiin mm. toisen asteen koulutuksen merkityksen ja osaavan työvoiman saatavuuden tärkeyden seutukaupungeille.

Ilahduttavaa on myös se, että valtiovarainministeriö julkaisi seutukaupunkiohjelman tämän vuoden kesäkuussa ja seutukaupunkiohjelman jatkotoimenpiteenä hallituksen budjettiriihessä syksyllä myönnettiin kolmen miljoonan euron rahoitus seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden ratkaisemiseksi.

Seutukaupunkien merkitystä ei siis tule unohtaa valtakunnallisissa keskusteluissa. Alajärven kaupunki on aktiivinen osa seutukaupunkien verkostoa ja tyytyväinen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
 

Vesa Koivunen, Alajärven kaupunginjohtaja
 

Taulukko_Alajarvi

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.