Porin kaupungin viestintäyksikön päällikkö Salla Rajala, 11.6.2018:

Asiakasymmärrys luo merkityksen ja brändin

Salla Rajala

Kuntien ja kaupunkien tulevaisuus on monella tapaa avoin ja roolit muutoksessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kehitystyölle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Menestyminen vastaisuudessa on pitkälti kiinni taidosta uudistua – kyvystä luoda nahkansa ja keksiä itsensä uudelleen.

Onnistuminen kiteytyy merkityksellisyyteen. Siihen kykeneekö kunta herättämään tunnetta, luomaan yhteenkuuluvuutta ja tarjoamaan ihmisten elämäntilannetta ja -hallintaa tukevia palveluita. Unohtaa ei pidä yrityksiä ja järjestöjäkään. Myös niiden toiminnalle ja kumppanuudelle on luotava edellytyksiä.

Jokainen kunta ja kaupunki on brändi. Se joka ei tunne identiteettiään ja tiedä, mitä annettavaa sillä on asukkaille, matkailijoille ja yrityksille, on pulassa. Kunnan tulee luoda ympäristö, joka helpottaa ihmisiä pääsemään käsiksi merkityksiin, jotka tekevät siitä erilaisen.

Kyse ei ole niinkään puuttuvien asioiden tavoittelusta, vaan vetovoimaisista totuuksista, kohderyhmille relevanteista asioista sekä kunnan ja kaupungin omista voimavaroista lähtevästä identiteetistä – arvonluonnista ja kulttuurista. Merkityksellisyyttä tuottavan kulttuurin on ulotuttava niin hallintoon ja palveluihin kuin koko yhteisöön.

Tyypillisesti kunnat hyödyntävät vain noin puolta niiden voimavaroista. Jotta kaikki potentiaali saadaan käytettyä aiempaa paremmin, tarvitaan kokonaisvaltaista kehittämistä ja uusia lähestymistapoja: asiakasymmärrystä, osallistamista, yhteiskehittämistä, ketteryyttä, selkeää viestintää, avoimuutta ja ymmärrystä lisäävää dialogia. Käytännössä merkityksellisyyttä siis tuottaa ihmisten mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Se taas luo edelleen kasvua.

Porissa merkityksellisyyttä ja kaupungin veto- ja pitovoimaa on lähdetty vahvistamaan viestintää ja brändiä uudistamalla. Työkaluina on käytetty palvelumuotoilua ja kaupunkilaisilta kerättyä dataa. Brändikonseptia ja osallisuus- ja vuorovaikutusmallia muotoillessa niiden tekoprosessia on pidetty vähintään yhtä tärkeänä kuin itse lopputulosta.

Vaikuttavuus syntyy nimenomaan tekojen kautta ja niistä viestimällä, ei merkitykselliseksi julistautumalla. Luovat ja rohkeat teot toimivat myös markkinointikeinoina keräämällä huomiota ja jopa muuttamalla kuntakentän pelisääntöjä.

Kaupungin merkityksellisyys, brändiarvo, on sen asukkaiden ja koko kaupungin arvokkain omaisuus. Siksi kaupungin - ja kunnan - hyvää mainetta tulee aidosti vaalia.

 

Kirjoittaja on Porin kaupungin viestintäyksikön päällikkö, jonka intohimona on tehdä palvelumuotoiluajatteluun pohjaavaa, merkityksellisesti erilaista viestintää ja markkinointia.

Salla Rajala Twitterissä: @rajala_salla

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.