Keski-Suomen maakuntauudistuksen viestinnän ja osallisuuden valmistelija Emmi Hyvönen 17.4.2018:

Asukaslähtöisyys on ymmärrettävää viestintää

Emmi Hyvönen

Maakuntauudistus etenee ja parhaillaan mietimme verkkoviestinnän ratkaisuja osana viestinnän laajempaa toteutusta. Teknisiä kysymyksiä riittää ja palveluiden käyttäjäpolut ovat vielä hahmottumatta.

Viestinnän merkitys niin muutoksen toteutuksessa kuin tulevan maakunnan käynnistyessä on keskeinen. Viestintään tulee panostaa, jotta osaamme kuvata uutta maakuntaa ja sen tarjoamia palveluita selkeästi, ymmärrettävästi ja esteettömästi.

Viestintä vaatii tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa

Tulevaisuudessa julkisista palveluista tietoa maakunnan asukkaille tarjoavat rinnakkain sekä kunnat että maakunta. Tuntuisi hullulta, jos tietoja ei jollain tavalla sidottaisi yhteen. Asukkaan tulisi kaivella muistinystyröitään ja miettiä, että kukapa se mahtoi näistä palveluista vastata fyysisten toimipisteiden toimiessa rinnakkain.

Kuntien ja maakuntien yhteinen intressi on edistää asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointi kuitenkin ropisee ja verenpaine nousee, kun palvelua etsiessään seikkailee verkkopalveluiden viidakossa eikä löydä haluamaansa tietoa. Tai jonottaa puhelujonossa kuullakseen, että nyt oli väärä numero tai kyseistä palvelua ei juuri tästä numerosta saa – tai ei ainakaan saa tähän aikaan.

Asukaslähtöisyys onkin yhteisen sisällön jakamista toistemme kanavia hyödyntäen.  Asukkaan ei itse asiassa arjessaan tarvitse tietää, kuka palvelusta vastaa – riittää, että palvelut ovat jatkossakin helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Viestinnässä kuntien ja maakunnan kannattaakin tehdä yhteistyötä niin muutosvaiheessa kuin muutoksen jälkeenkin.

Keski-Suomessa viestintää valmisteltaessa on keskusteltu tiiviisti mm. Jyväskylän kaupungin kanssa siitä, miten viestimme yhtenäisesti ja hyödynnämme yhteisiä kanavia tiedon välityksessä. Verkkoviestinnässä on pohdittu alustavasti sitä, millaisen palvelu- ja linkkipaketin tarjoamme kunnille asukasviestinnän hoitamiseksi. Ja toisinpäin, mitä tietoa asukas tarvitsee osana palvelupolkujaan asioidessaan maakunnan sivuilla.

Maakuntien yhteistyönä syntyy priimaa

Verkkopalveluilla ja verkkoasioinnilla on iso merkitys uudistuksessa. Mutta miten varmistamme tiedonsaannin sekä modernit asiointipalvelut verkossa? On hienoa, että maakunnat ja valtio tekevät valmistelua yhteistyössä ja verkkosisältöjä pohditaan parhaillaan etupainotteisesti eri toimijoiden voimin. Sisältöjä tehdään siten, että jokainen maakunta voi niitä halutessaan hyödyntää. Myös palvelupolkuja ja asiointipalveluita mietitään yhdessä.

Näin laaja maakuntien välinen yhteistyö on itselleni uudenlainen tapa toimia. Ymmärrän nyt vanhan sanonnan siitä, että yhteistyö on voimaa. Voimme oppia toisiltamme uutta ja jakaa hyviä käytäntöjä toisillemme. Asukaslähtöiset tavat viestiä ovat toistemme hyödynnettävissä ja tahtotila on jaettu: tehdään tästä ihmisenkokoinen ja ymmärrettävä uudistus jokaiselle suomalaiselle.

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.