Mikko Malmgren 3.4.2018:

Digitalisaatio mahdollistaa yhteistyön: Case Kunta.fi esimerkkinä

Tehtävät, toimintamallit ja kulttuuri ovat muodostuneet kuntasektorilla pitkän ajan kuluessa. Edessä on kuitenkin merkittäviä muutoksia. Muutoksen takana on digitalisaatio, ja se koskettaa meitä kaikkia, ei siis vain ICT-osastoa.

Muutoksen vaikutukset ulottuvat toimintamalleihin, kulttuuriin, organisaation rakenteisiin jne jne. Tämän jo tiesimmekin, mutta sen toistaminen ei ole turhaa.

Olisi kuitenkin myös kiva tietää, miten toimia ja mihin suuntaan lähteä. Epävarmuus on pahinta ja tappaa usein kehityksen, varsinkin jos on yksin ja kehityskohteet ovat vieraita.

Kunta- ja julkisella sektorilla on ässä hihassa, mahdollisuus jakaa kaikille ajatuksia, ideoita, ohjelmistokehityksen lopputuotteita ja kokemuksia. Jos “kilpailija” hyötyy jaetusta tiedosta, se on hienoa ja toivottavaa. Tämä luo merkittäviä mahdollisuuksia.

Kuntaliiton koordinoima Kunta.fi -toiminta on pisara meressä ympärillä muutoksia ajatellen. Se on kuitenkin hyvä lisä yhteiselle tekemiselle, ja muutosten kohtaamiselle digitaalisen kehityksen saralla.

Sen kautta kunnat voivat levittää jakamisen arvoisia ideota, lopputuotteita ja hyviä käytäntöjä. Vastaavasti muut voivat hyödyntää valmiita ratkaisuja ja säästää aikaa ja rahaa, “pyörää” ei tarvitse keksiä uudestaan.

Lopputuote voi olla esim. avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu tai komponentti. Lopputuote voi myös olla esim. API, PTV-integraation mahdollistava koodin pätkä tai vaikka perinteinen prosessikuvaus.

Yhteistoiminnan kautta myös pienet kunnat saavat tukiverkoston. Toiminnan kautta voidaan oppia uutta ja pysyä kehityksen mukana. Tämä erityisen on tärkeä asia kuntien samanarvoista asemaa ajatellen.

Mitä enemmän voidaan hyödyntää valmiita ratkaisuja, sitä tehokkaammin voimme toimia. Säästyneet resurssit voidaan kohdentaa johonkin muuhun tärkeään.

Digitalisaatio ei ole vain teknologiaa, se on myös hallitun yhteistyön mahdollistaja.

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on aiemmin ollut projektipäällikkö Kuntaliitossa.