Apulaisjohtaja Reijo Vuorento ja työllisyysasioiden kehittämispäällikkö Erja Lindberg:

Hyvät tulokset työllisyyskokeiluista ovat faktaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynyt kiivaaseen kamppailuun saadakseen hyvin toimivat ja monipuoliset alueelliset työllisyyskokeilut lakkautettua. Suomen työllisyyden hoidon historiassa on ainutlaatuista, että vastuuministeriö laittaa kapuloita rattaisiin työllisyyden edistämisessä.

Kokeilujen tulokset niin julkisen talouden kuin erityisesti asiakkaiden kannalta ovat kiistatta positiiviset. Sitä ei mitkään laskelmat muuksi muuta. Kun työttömät saavat oikeaa palvelua oikea-aikaisesti, yhteiskunnan sosiaalimenot vähenevät ja tulopohja vahvistuu. Tämä on faktaa.

Faktaa on myös, että työllisyyskokeilut jatkuvat, jos eduskunta niin haluaa. Ne loppuvat, jos TEM:n tahto toteutuu.

Faktaa myös on, että niiden tilalle ei tule vuoden alusta korvaavia, eikä kasvupalvelu-uudistus ja sen kaavailut mitenkään ehdi vaikuttaa nykytilanteeseen, vaan kokeilussa mukana olevat asiakkaat jäävät käytännössä tyhjän päälle.

Hallituksen budjettiriihiesitykseen 29.8.2018 on kirjattu: ”Hallituksen tavoitteena on huolehtia siitä, että työllisyyskokeilusta siirtyminen kasvupalvelupilotteihin tapahtuu joustavasti. Otetaan työllisyyskokeilujen parhaat käytännöt mukaan kasvupalvelupilotteihin muun muassa allianssimallin avulla.”

Faktaa on, että edellä esitetyt tavoitteet eivät ole toteutumassa. Siirtymä alueellisista työllisyyskokeiluista ei ole joustavaa, eikä hyvien käytäntöjen siirtoa voi tehdä arvioinnin ollessa kesken. Lisäksi allianssimallit vaatisivat kuntien painotusten sekä työllisyyskokeilujen asiakkaiden tarpeiden parempaa huomioimista.

Maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyvät suuret lakipaketit ovat tällä hetkellä käsiteltävinä eduskunnassa ja lainsäädäntöruuhkasta johtuen esitettyjen muutosten käsittely tulee kestämään suunniteltua pidempään. Lakimuutokset toteutuessaan esitetyssäkin muodossa edellyttävät taloudellisia panostuksia ja teknologisen kehityksen viivettä mm. tietojärjestelmiin, eikä niihin voida ryhtyä ennen kuin lakimuutokset on hyväksytty. Selvää on, etteivät kasvupalvelupilotit tule käynnistymään vielä alkuvuonna 2019, vaan valmisteluun tarvitaan lisäaikaa.

Tämä on faktaa.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan käsittely voi tuoda ennakoimattomia ongelmia muun muassa tietosuojakysymysten osalta.

Kokeilujen on voitava jatkua, kunnes niiden hyvät toimintamallit voidaan siirtää uuteen järjestelmään. Näin varmistetaan hallituksen edellyttämä asiakkaiden joustava siirtyminen kokeiluista kasvupalvelupilotteihin.

Kirjoittaja
Reijo Vuorento

Kirjoittaja on aiemmin ollut kuntatalouden apulaisjohtaja Kuntaliitossa.

Reijo Vuorento Twitterissä: @Reijosergio

Kirjoittaja on työllisyysasioiden kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ErjaLindberg