Jari Seppälä kuntamatkalla 14.9.2018:

Kaikki on viestintää

Nämähän olemme kuulleet, erityisesti kun jotain on mennyt pieleen:

  • Johtaminen on viestintää.
  • Yhteishengen rakentaminen on viestintää.
  • Osallisuus on viestintää.
  • Kriisin hoitaminen on viestintää.
  • Maineen rakentaminen on viestintää.

Viestintä tunkee kaikkeen toimintaamme ja elämäämme, ja meidän kaikkien pitää osata viestiä. Ammattiviestintä, markkinointi ja sosiaalinen media eivät ole ollenkaan vähentäneet keskinäisen vuoropuhelun merkitystä, vaan päinvastoin: nyt pitää entistä enemmän ajatella toimintaa kohtaamisten ja viestinnän kokonaisuutena. Viestin pitää olla yhteneväinen eri kanavissa ja muodoissa, ja uudetkin välineet on syytä ottaa vuorovaikutuksen avuksi. Nopeus ja avoimuus korostuvat.

Mitä tämä on kuntatyön arjessa? Lisää vaivaa vai voimavara?

Asukas- ja järjestötyöpajat, osallistuva budjetointi ja sosiaalisen median ryhmät ovat entistä syvemmin kunnan asioiden valmistelussa ja toteutuksessa mukana. Strategioita tehdään alusta lähtien laajasti kuntalaisia mukaan kutsuen. Porin kaupunki uudisti koko brändinsä asukaslähtöisesti: perusviestit Porin olemuksesta, visuaalinen ilme, ulkoinen markkinointi - kaikki lähtevät yhteisestä luovasta prosessista, ja sen jälkeen kaikkien on helppo levittää kaupungin uutta brändiä. Kaikki viestivät.

Porin osallistava uudistus välittyi myös strategiatyöhön ja johtamisjärjestelmään. Pienessä kunnassa tämä on vielä astetta yksinkertaisempaa, kun asukkaat ovat helpommin tavoitettavissa ja päättäjät ovat tuttuja kylänraitilta. Kyyjärvi, Keitele, Utajärvi, Lapinjärvi, Merikarvia - hyviä esimerkkejä pienistä kunnista, joissa viestintä ja vuorovaikutus toimivat omaperäisillä sosiaalisen median ja elävien kohtaamisten keinoilla.

Kunnat ovat viime vuosina palkanneet entistä enemmän päätoimisia viestijöitä. Yli puolella kunnista on jo ammattilaisia tekemässä viestintää, lisäksi monen kunnan viestintää hoidetaan ammattimaisesti yhteisistä kehitysyhtiöistä. Hyvän kehityksen kääntöpuolelta löytyy kuitenkin usein varjoja: muut kuntaorganisaatiossa saattavat unohtaa oman viestintävastuunsa, ja toisaalta ammattiviestijän toimenkuvaan voi kuulua kaikki, mikä ei kuulu kenellekään muulle.

Viestinnän koulutuksen ja kehittämisen tarve on suuri. Kaupallista tarjontaa on paljon, ja toisaalta suuret kaupungit pystyvät valmentamaan omaa väkeään sisäisesti. Nollasta yhteen tiedottajan kunnissa kuitenkin tarvitaan jatkuvasti vertaistukea, hyviä malleja ja kokemuksia, vastauksia akuutteihin viestintäpulmiin - ja myös strategista koulutusta juuri noihin alussa mainittuihin suuriin linjoihin.

Vertaistukea ja käytännön kokemuksia on hyvä jakaa ja avoimesti kysyä esimerkiksi Kuntaliiton viestintä- ja demokratiaverkostoissa. Monet kehittämisprojektimme ovat myös viestinnän oppimisen projekteja. Koulutusta järjestetään yhteisesti kuntakentälle ja erikseen toimialoittain, kuntaryhmille tai yksittäisille kunnille.

Olin hiljattain 2300 asukkaan Keiteleen kunnassa keskustelemassa viestinnästä eri toimialoilta kootun viestintävastuuhenkilöiden verkoston kanssa. Porukka valmistelee kunnan viestintästrategiaa, ja jotain pohja-ajatuksia ja joitakin malleja muualta saatoin heille antaa. Käytännön viestinnässä Keiteleellä kuitenkin ollaan jo niin pitkällä, että lastentarhanopettaja Elsi ja kotihoidon palveluohjaaja Auri saivat opettaa minulle Instagramin käyttöä. Näitä esimerkkejä on mukava jakaa muualle.

Teoria ja strategia ovat tärkeitä, mutta käytännön viestintä syntyy vain tekemällä. Kännykkä esiin ja vuorovaikuttamaan - se on hyvä pohja myös johtamiselle, kriisiviestinnälle ja markkinoinnille.
 

Yhteisöllisyyttä ja tapahtumamarkkinointia Keiteleen kunnan sosiaalisessa mediassa.
Yhteisöllisyyttä ja tapahtumamarkkinointia Keiteleen kunnan sosiaalisessa mediassa.

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on ollut aiemmin viestinnän erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.

Twitterissä: @jjseppa

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.