Pirkanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jukka Alasentie 28.3.2018:

Kasvupalveluista kilpailukykyä

Muutosjohtaja Jukka Alasentie

Kasvupalvelulaki linjaa työllisyys- ja yrityspalvelujen tulevaa järjestämismallia maakunnissa. Laki on raami, jonka puitteissa maakunnat oman tilanteensa mukaan katsovat, miten ja millä resursseilla ne jatkossa kasvupalveluja järjestävät. Yksi keskeinen kysymys on, miten yhteistyö kuntien kanssa saadaan tuottamaan kullekin maakunnalle kilpailukykyä.

Pirkanmaan kasvupalveluvalmistelussa tunnistettiin jo noin vuosi sitten erilaisia palvelutilanteita ja -tarpeita sen mukaan, millainen asiakkaan palvelutarve on ja onko hänellä valinnanvapautta palveluissa. Vaihtoehdot liikkuivat oman tuotannon ja suoran hankinnan kautta erilaisiin allianssi- ja yhteistuottamisen malleihin. Valmistelua on jatkettu niiden pohjalta.

Tällä hetkellä valmistelussa on kolme teemaa: asiakkuudet, pilottien ja kokeilujen arviointi sekä yhteistyömallien suunnittelu.

Asiakkuuksista on tunnistettu henkilö-, yritys- ja yhteisö/alusta-asiakkaat. Näiden ryhmien palvelutarpeita ja palvelujen tuotantoa suunnitellaan mm. palvelumuotoilun keinoin hyödyntäen valtakunnallista perustyötä. Ratkaistavia asioita ovat mm. asiakasohjaus ja neuvonta, palveluprosessit sekä palveluverkkoon liittyvät tarpeet.

Kokeilujen ja pilottien tuloksia on syytä arvioida tässä vaiheessa, kun ollaan rakentamassa uutta palvelukonseptia. Alueellinen työllisyyskokeilu, Kasvubuusti ja muutamat muut ovat arvioitavia kokeiluja. Niiden parhaat käytännöt pyritään saamaan uuden maakunnan ja kuntien palvelukuvauksiin mukaan.

Yhteistyömallien rakentamisessa selvitetään, millaisilla yhteistyön malleilla ja lainsäädännöllä voidaan vastata yhteistyön ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja ongelmakohtiin. Samoin selvitetään, millaisia erilaisia yhteistyön ja sopimuksellisuuden malleja on mahdollista käyttää. Allianssimallista tehdään selvitystyö, jonka pohjalta voidaan edetä mahdolliseen tilaajien yhteiseen strategiavaiheeseen.

Pirkanmaa valmistautuu TEM:n pilottihakuun suunnittelemalla toimia vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa oleville. Pilotissa on mahdollista kokeilla esim. monituottajamallia, jossa niin markkinatoimijoilla kuin kunnilla olisi rooli työllisyyden hoidossa yhdessä maakunnan kanssa.

Kasvupalvelu-uudistus on ja ei ole suuri uudistus. Se ei ole sitä, jos tarkastellaan vain tehtävien siirtoa osana maakuntauudistusta. Sen suuruus sen sijaan aukeaa, jos hyödynnämme uuden tilanteen ja avoimesti haemme uudistuksen tavoitteiden mukaisia ratkaisuja työllisyyden ja yritystoiminnan haasteisiin. Peliä ei ratkaista maakunnissa yksin, vaan kuntien rooli on aivan ratkaiseva tulevaisuuden kasvu- ja elinvoimapalvelujen kannalta. Unohtaa ei saa myöskään valtakunnallisia kasvupalveluja, joiden tulee kytkeytyä saumattomasti maakuntien ja kuntien palvelutuotantoon.

Kuvaaja: Rami Marjamäki

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.