Oskari Auvinen 8.5.2018

Kehyskunnat uuden äärellä, tulevaisuuden kuntia rakentamassa

Suuri osa kehyskuntaverkoston kunnista pohtii parhaillaan tulevaisuuden valintojaan; osalla strategiaprosessi on meneillään, osalla strategiat ovat jo valmistuneet uuden valtuustokauden lähestyessä vuoden ikää.

Yhteistä meille kaikille on tulevaisuuden ennakointi tilanteessa, jossa suomalainen julkishallinto on suurimman muutoksensa edessä vuosikymmeniin. Maakuntauudistuksen mahdollisesti edetessä on kunta tietyllä tapaa keksittävä uudelleen, ainakin olemassaolon oikeutusta on kaikkialla pohdittava vakavasti.

Näin on tehty Kangasallakin, Suomen uusimmassa kaupungissa. Kaupunkistrategiamme katsoo rohkeasti tulevaan, lisäten tärkeimpien tavoiteltavien asioiden joukkoon kosolti pehmeitä arvoja ja tekoja, jotka hieman kauemmin pohdittuna ovat itse asiassa kiven kovia.

Historia, ympäristö ja vapaa-aika nousee kärkeen uusissa tavoitteissamme, aivan kuten uudenlaisen palvelukulttuurinkin luominen. Arviomme on, että kuntien palvelujen on oikeasti muututtava nykyistä rutkasti asiakaslähtöisemmiksi ja tämän on näyttävä ja tunnuttava konkreettisesti kaupunkilaisten arjessa. Tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, että meidän on murrettava perinteiset virastoajat palveluissamme.

Voi perustellusti kysyä, miksi ihmeessä palvelemme asiakkaita virastoissa kello 9-15, kun leijonanosa asiakkaistamme on silloin töissä eikä voi yksinkertaisesti saapua silloin palveltavaksemme. Siksi me Kangasalla aiomme kokeilla virastoaikojen muuttamista iltoihin ja viikonloppuihin sekä palvelupisteiden viemistä esimerkiksi kauppakeskuksiin ja muihin sellaisiin paikkoihin, joissa kuntalaiset muutenkin liikkuvat.

Uskon, että tämän kaltaiset ajatukset yhdistävät kehyskuntaverkoston kuntia. Meitä on 28 muutoksille rohkeaa edelläkävijäkuntaa, jotka haluavat päivästä toiseen parantaa asukkaidensa palvelua. Meillä rohkeatkin kokeilut ovat ok, erehtyminen palvelujen parantamiseksi sallitaan ja virheistä opitaan.

Aloitin pohdinnan julkishallinnon olemassaoloon liittyvällä kysymyksellä ja palaan siihen: arvioni on, että olemassaolon oikeutus julkishallinnolle riippuu jatkossa entistäkin vahvemmin siitä, ovatko palvelumme sellaisia, että ne vastaavat kuntalaisten tarpeisiin ja onko toiminnallamme jatkossakin yhtä vakaa ja laaja toiminnan hyväksyntä kansalaisten keskuudessa kuin tänään.  Tämä vaade koskee samalla tavalla kuntia, tulevia maakuntia kuin valtionhallintoakin. Eivät uudet poliittiset liikkeet - jotka ovat muuten maailmanlaajuinen ilmiö- tyhjästä ole syntyneet, vaan niiden kysyntä on kasvanut ja kypsynyt pikkuhiljaa, osin perustellustakin tyytymättömyydestä erilaisia instituutioita ja niiden toimintaa kohtaan.

Pidetään me kehyskuntaverkoston kuntina yhdessä huolta siitä, että julkishallinto seuraa alati aikaansa, muuttuu yhä nopeammin kansalaisten tarpeita vastaavaksi ja lunastaa vahvasti kuntalaissa annetun, aina ajankohtaisen palvelulupauksen kansalaisille: Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Oskari Auvinen

Kirjoittaja on Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.