Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen 28.3.2018

Kehyskunnissa rakennetaan hyvinvointia tehokkaasti ja joustavasti

Suomella on hallussaan ehkä maailman paras tuote – palveluita tehokkaasti, tasapuolisesti ja joustavasti järjestävät kunnat. Suomen koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmää voi luonnehtia ainutlaatuiseksi. Suomeen on syntynyt osaamista, jonka vuoksi menestymme melkein alalla kuin alalla ja olemme ainakin YK:n raportin mukaan maailman onnellisin maa. Myös Suomen kilpailukyky on huippuluokkaa maailmassa.

Suomessa on lähes koko 2000-luku pohdittu erilaisia rakennemuutoksia. Suuria uudistusponnisteluja ovat aikaansaaneet kuntarakenneuudistus sekä nyt jo toisen kerran käynnissä oleva sote-uudistus.

Jos Suomen kuntakarttaa ja väestötiheyttä vertaa, voi perustellusti ajatella, että vähemmälläkin hallinnollisten yksiköiden määrällä tulisi toimeen. Toisaalta ajatus, että keskittäminen tuo kustannushyötyä ja mahdollistaa laajemmat palveluvalikoimat, on ollut vallitseva jo pitkään. Välillä kuntien toimintoja on verrattu yrityksiin ja tehty jopa tarkoitushakuisia johtopäätöksiä.

Rakennekeskusteluissa ehkä hieman harmillisesti on sivuutettu kehyskunnat ja erityisesti niistä löytyvät kokemusperäiset havainnot. Useimmiten noin 20.000 - 50.000 asukkaan kokoiset kehyskunnat pärjäävät hyvin tai erinomaisesti, kun tarkastellaan palvelutarpeeseen suhteutettuja kustannuksia, palveluiden laatua tai yritysilmapiiriä.

Jos rakenneuudistuksia ajateltaisiin puhtaalta pöydältä, kokemusperäiseen tietoon nojaten ja vailla historian painolastia uskon, että johtopäätös maakuntauudistuksen toteuttamistavasta olisi erilainen.

Maakuntauudistus on suurin kuntiin vaikuttava uudistus koko itsehallinnon historiassa. Maakuntiin siirtyvät sote-palvelut käsittävät lähes puolet kuntien toiminnasta. Sote-palveluilla on iso vaikutus myös kuntien jäljelle jääviin toimintoihin, koska sektorijaosta huolimatta kaikki kuntien toiminnot kytkeytyvät enemmän tai vähemmän toisiinsa. Kun sote-alueet rakentuvat, moni kunta joutuu pohtimaan oman olemassaolonsa merkitystä. Riisuttu itsehallinto riisutaan silloin minimiin.

Sote-uudistuksessa kuntien napanuora sosiaali- ja terveyspalveluihin katkeaa. Maakunnat tulevat olemaan rahoitusjärjestelmän kautta valtion vahvan ohjauksen piirissä. Ylhäältä tapahtuva ohjaus voi johtaa parannuksiin, mutta perustellusti voi myös väittää, että sote-uudistuksessa on unohdettu Suomen alueiden erilaisuus ja sivuutettu paikallishallinto. Kaiken lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluita talutetaan kohti sellaista järjestelmää, joka näyttäisi olevan lähtökohdiltaan kalliimpi kuin nykyinen.

Suurissa koko palvelujärjestelmää ravisuttavissa uudistuksissa tulisi huomioida enemmän vaihtoehtoiset mallit. Siun sotesta on hyviä kokemuksia Pohjois-Karjalassa, Raision mallista Raisiossa. Suurien kaupunkiseutujen haasteet ovat kovin erilaiset verrattuna harvaan asuttuihin alueisiin, puhuttiinpa sosiaali- ja terveyspalveluiden, kaavoituksen tai yritysten tarpeista.

Suurten rakennemuutosten aika ei ole edelleenkään ohi. Siksi tulevaisuuden malleja on pohdittava edelleen, kävi maakuntauudistukselle miten hyvänsä.

Tervetuloa Suomen kehyskuntiin katsomaan, miten palveluita tehdään joustavasti ja tehokkaasti.

Ari Korhonen

Ari Korhonen
Kirjoittaja on Raision kaupunginjohtaja.

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.