Sari Tarvonen 16.8.2018

Kokeilemalla uusia ratkaisuja kaupungin kehittämiseen

Sari Tarvonen

Vaasassa on käynnistetty kevään aikana useita kokeiluja, joilla haetaan uusia ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi. Vaasan kaupunki on mukana järjestämässä Kuntaliiton Kokeilujalostamoa yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Käytännön kokeilut voi toteuttaa nopeasti ja parhaimmillaan ne johtavat pidemmän aikavälin toimintaan.  Vaasan kaupunkikehitys käynnistää kokeiluihin kannustavaa uutta toimintamallia  ajatushautomoissa, jotka yhdistävät kuntalaisia yli organisaatioiden toimialarajojen ja eri sidosryhmistä, esim. yhdistyksistä, yrityksistä ja korkeakouluista. Liikkeelle on lähdetty uuden  kaupunkistrategian valmisteluvaiheessa tehdystä kuntalaiskyselystä, jolla on saatu tietoa siitä, miten kuntalaiset haluavat kaupunkiansa kehittää. Hyvä esimerkki kevään aikana toteutuneesta kokeilusta on yhdessä työmatkaajien kanssa kehitetty Runsor Express, joka on nopea bussiyhteys kaupungin pohjoisosien ja Runsorin työpaikka-alueen välillä. Siellä sijaitsee suuri osa kaupungin energiayrityksistä.

Kaupunkistrategian tavoitteita ovat väestön hyvinvoinnin ja kaupungin vetovoimaisuuden kehittäminen. Kaupunkikehityksen tavoitteisiin kuuluukin innovaatioiden ja uusien kokeilujen käynnistäminen kokeilukulttuurin keinoin. Kokeilujen mahdollistajan tavoitteena on vahvistaa kehittämisen parissa työskentelevien ihmisten kykyä vastata tulevaisuuden osaamishaasteisiin sekä lisätä vuorovaikutusta muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Muita esimerkkejä ajatushautomoissa alkunsa saaneista kokeiluista Vaasassa ovat mm. vaasalaisten piha- ja puutarhajuhlien päivä Garden Fest, joka järjestetään 1.9.2018 asukkaita uudella tavalla osallistamalla.  Lisäksi kokeiluja on tehty monikielisten oppimisympäristöjen parantamiseksi, ICT-osaajien rekrytoinnin helpottamiseksi sekä kielten opetuksen avuksi.

Valmisteilla olevia Vaasan uusia kulttuuri- ja liikuntaohjelmia kehitetään osallistavalla otteella, ja meneillään on myös kokeilu opiskelijalähtöisestä ja omaehtoisesta kaupunkikulttuurin kehittämisestä.

Kuntaliiton Kokeilujalostamo toimii tukena kokeilevan kehittämisen prosesseissa. Jatkossa painopisteenä tuleekin Vaasassa olemaan kokeiluhaasteiden tukeminen palvelumuotoilun avulla. Erilaiset kaupunkiorganisaation tiimit voivat ilmoittautua mukaan. Tiimeillä voi olla mielessään kehittämiskohteita tai olemassa oleva haaste, johon halutaan löytää uusi ratkaisu. Kuntaliiton asiantuntijat toimivat lisävahvistuksena.

Kaupunginvaltuusto nosti kokeilukulttuurin merkittävään asemaan uudessa kaupunkistrategiassa. Kaupunginvaltuutettuja innostetaankin nyt Kokeilujalostamoon kehittämään uusia toimintatapoja. Painopisteenä on kokeilukulttuurin vahvistaminen, jolloin korostuvat organisaation toimintatavat, ilmapiiri ja uskallus kokeilla. Kokeilut ovat keino rakentaa tulevaisuuden kuntaa.

Kirjoittaja
Meuskaltajat

Kuntakentän kehittämiseen ja kokeiluihin kannustavia bloggauksia. Taustalla kuntakentän ammattilaisia.