Tarja Vuorinen 15.6.2018

Kokeilujalostamolla kiinni tiedon parempaan hyödyntämiseen - ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn

Tarja Vuorinen

Kuntaliiton Kokeilujalostamo tarjosi Turulle mainion mahdollisuuden testata käytännössä ideaa työllistämispalveluissa esiin nousseen haasteen ratkaisemiseen. Työttömyys aiheuttaa tutkitusti pitkittyessään paitsi lisäkustannuksia kunnille myös syrjäytymisvaaran. Työllistämisen parissa työskentelevien aikaa kuluu nykyään tietojen etsimiseen eri lähteistä sen sijaan, että heidän työpanoksensa suuntautuisi järkevällä tavalla palveluohjausta kaikkein kipeimmin tarvitseviin työttömiin.

Työttömälle työnhakijalle löytyisi kolmannelta sektorilta paljon syrjäytymistä ehkäiseviä aktiviteetteja, joita myös kaupungin palveluohjaajat mielellään heille tarjoaisivat. Tiedot ovat kuitenkin pirstaleina eri nettisivuilla, piilotellen toisinaan hieman kryptistenkin osoitteiden takana. Osa työttömiksi jääneistä niitä varmasti myös hyödyntäisi, jos vain tiedot olisivat paremmin saatavilla yhdessä verkkopalvelussa tai linkkikirjastossa.

Turku on muiden muassa syöttänyt palvelutietojaan kansalliseen palvelutietovarantoon, ja kokemusta kun asiasta oli, niin päädyimme kokeilemaan onnistuisiko järjestöltä tietojen syöttö määrämuotoisessa muodossa tähän tietovarantoon. Näin asiaan liittyvät tiedot olisivat kenen tahansa noudettavissa suomi.fi-palvelun yhdestä rajapinnasta. Sopivaksi kokeilukumppaniksi valikoitui Turun Seudun TST ry, joka tarjoaa alueen työttömille runsaasti tukea, ohjausta, koulutusta ja muita aktiviteetteja.

Työpajat jalostavat idean konseptiksi

Starttityöpajaa varten laadimme esityksen, jossa oli tavoite kuvailtu varsin laajasti ja perusteellisesti. Jo   tässä vaiheessa kirkastui, että annetussa aikaraamissa tiedon kokoavaa verkkopalvelua ei ole mahdollista kokeiluun varatuin resurssein toteuttaa. Hyvää perspektiiviä tekemiseemme antoivat myös muiden Kokeilujalostamossa mukana olleiden kokeilujen esittelyt.

Toisessa työpajassa pohdimme palvelua, ja sitä, miten TST ry:n tiedot niitä parhaiten rikastaisivat, sekä rakensimme palvelupolkua. Rajaus tiukentui sitä myötä edelleen.

Kolmas työpaja kului askarrellessa legojen kanssa – prototyyppi saatiin kunnialla rakennettua ja sitä esiteltiin lähiympäristössä kaikille kiinnostuneille. Palautteiden mukaan tehtävä kirkastui ja sen haasteet selkiintyivät entisestään.

Neljännessä työpajassa kokeilu esiteltiin sitten arvovaltaiselle jurylle, joka antoi rohkaisevaa ja rakentavaa palautetta kokeilusta.

Konseptista kohti konkretiaa

Matkan aikana olemme oppineet todella paljon työllistämiseen liittyvästä prosessista ja olemme saaneet testattua sekä tietojen harmonisointia eri toimijoiden välillä että tarkasteltua erilaisia tietomalleja ja tiedonsiirtoprosesseja. Ymmärrys asiasta on kirkastunut ja kokeiluryhmän jäsenten erilaiset näkökulmat perusteluineen ovat jalostaneet konseptia yhtenäisemmäksi.

Kokeiluryhmään valikoitiin työllisyysproblematiikan, palvelutietovarannon ja järjestelmäarkkitehtuurin asiantuntijat sekä innovaatiotoiminnan kehittäjä. Ryhmän kokoonpano tuki hyvin kokeilua ja erilaisten osaamisten yhdistäminen antoi selvästi lisäarvoa kokeilulle. Yhteistyökumppanina olleen TST ry:n jäsenet katsoivat asiaa niin asiakkaan kuin palveluja tarjoavan näkökulmasta.

Innovaatiotoiminnan kehittäjänä otin erityiseksi tehtäväkseni tarkkailla Kuntaliiton Kokeilujalostamoa idean jalostamisen välineenä. Aivan ilahduttavan tehokkaasti se kirkasti ja tiivisti alkuperäistä ideaa. Työpajat olivat onnistuneita ja tarjosivat mahdollisuuden rauhassa pohtia uuden idean edistämiseen väistämättä liittyviä haasteita ja yllätyksiä. Kokeiluryhmä jaksoi maaliskuusta kesäkuuhun työstää ideaa myös työpajojen välillä. Vuorovaikutus oli vilkasta, ja kukin työsti kokeilua tahollaan kiitettävästi. Erityisesti TST ry:n panos kokeilussa oli merkittävä, kun sekä Joe Majanen ja Pekka Muukkonen osallistuivat kokeiluryhmän toimintaan vapaaehtoisesti ja vailla mitään korvausta.

Kokeilun perusteella varmistui, että järjestöille on tarjottava selkeä ja yhtenäinen tietojen syöttötapa käyttöönsä sekä riittävä tuki ja aktivointi tietojen esittämiseen muuallakin kuin omilla verkkosivuilla. Kokeiluryhmä siirtää kokeilun tuotoksen mielihyvin operatiiviseen toimintaan ja pyrkii edistämään edelleenkin palvelutietovarannon tietosisällön käytön tehostamista.

Tarja Vuorinen

Kehittämispäällikkö, innovaatiotoiminta ja ennakointi

Turun kaupunki

Kirjoittaja
Meuskaltajat

Kuntakentän kehittämiseen ja kokeiluihin kannustavia bloggauksia. Taustalla kuntakentän ammattilaisia.