Outi Lehmijoki ja Mattias Lindroth 6.4.2018:

Kunnat tarvitsevat tukea saavutettavuuden saavuttamiseksi!

Outi Lehmijoki ja Mattias Lindroth

Valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (pdf).

Sen mukaisilla saavutettavuusvaatimuksilla pyritään siihen, että kaikki suomalaiset iästä tai terveydentilasta huolimatta kykenevät omatoimisesti hyödyntämään julkisen sektorin digitaalisia palveluja. Lailla pannaan täytäntöön ns. saavutettavuusdirektiivi.

Lain tarkoitus on hyvä. Kukaan ei voi kiistää, etteikö olisi hyvä tehdä verkkopalvelujen kielestä nykyistä selkeämpää, käyttöliittymistä helpompia ja digitaalisista palveluista kaikille mahdollisia hyödyntää. Tämähän on vain hyvästä, koska digitaalisia palveluita tarjotaan kaikille julkisenkin hallinnon asiakkaille.

Uusi laki tarkoittaa sitä, että jokaisen kunnan on tehtävä saavutettaviksi verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tietyssä määräajassa. Se, mitä kaikkea saavutettavuus tarkkaan ottaen tarkoittaa ja miten siihen päästään, ei ole vielä kunnille selvää. Teknisiä vaatimuksia voi opiskella World Wide Web Consortiumin ohjeesta Web Content Accessibility Guidelines.

Hyvätkään asiat eivät ole ilmaisia

Lakiesityksessä arvioidaan, että sen vaikutus kuntien ja kuntayhtymien talouteen olisi 45-65 miljoonaa euroa, jos kaikki niiden tarjoamat digitaaliset palvelut tehtäisiin kertatyönä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.

Saavutettavuuteen liittyvien uudistusten aiheuttamat kustannukset ovat todennäköisesti pienemmät, jos ne tehdään verkkosivun kokonaisuudistuksen yhteydessä. Ne ovat kuitenkin kustannuksia yhtä kaikki. Ei ole myöskään ollenkaan sanottua, että kaikissa 311 kunnassa tekninen verkkosivu-uudistus osuisi muista syistä suunnilleen ensi vuoteen, vaikka sisältöä uusitaankin.

Kustannuksia syntyy myös esimerkiksi saavutettavuustestauksista, käyttökatkojen minimoinnista, saavutettavuuspalautteiden ja -valitusten käsittelystä, saavutettavuusselosteen ja sitä edeltävän itsearvion tekemisestä sekä henkilöstön koulutuksesta saavutettavien sisältöjen tuottamiseen.

Kunnat tarvitsevat tukea - myös rahallista

Esitetty lakimuutos tarkoittaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäystä. Vaikka valtion edustaja vetoaakin siihen, että saavutettavuus ei ole kunnille uusi tehtävä, on se joka tapauksessa merkittävä laajennus aiempiin velvoitteisiin. Kun kuntien tehtävät ja velvoitteet laajentuvat, myös palvelujen järjestämisen kustannukset kasvavat. Kuntaliitto on vaatinut, että lisäys tulee ottaa huomioon peruspalvelujen valtionosuudessa korottamalla valtionosuusprosenttia 45-65 miljoonaa euroa vastaavalla määrällä.

Voimassaolevan hallitusohjelman linjauksen mukaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden muuttuessa valtio vastaa täysimääräisesti lainsäädäntömuutosten aiheuttamista kuntien lisäkustannuksista kuntien valtionosuutta korottamalla.

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (Kuthanek) ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa (Juhta) korvaukset lakiesityksen kustannuksista kuitenkin evättiin.

Tuntuu epäreilulta, että valtio toteaa kunnille, että molemmat vastaavat saavutettavuuden osalta omista kustannuksistaan, kun kuntien palveluita on määrällisesti enemmän ja kunnat tarjoavat valtiota laajemmin palveluitaan suoraan kansalaisille erilaisten palveluiden kautta. Ja olisiko palveluiden käyttäjille enemmän iloa valtion tuesta toimeenpanijoille kuin saavutettavuuden valvojille?

Lain valmistelua on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä kuntien ja valtion kesken. Yhteistyön pitää jatkua myös toimeenpanossa. Kunnat puolestaan voivat tehdä aiempaa enemmän yhteistyötä keskenään, jotta tästäkin haasteesta selvitään.

Faktaa saavutettavuusdirektiivistä

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2018. 
Uusien verkkopalvelujen tulee olla saavutettavia 23.9.2019 mennessä.
Vanhat verkkopalvelut tulee muuttaa saavutettaviksi 23.9.2020 mennessä.
Mobiilisovelluksien saavutettavuudelle on aikaa 23.6.2021 asti.
 

Kirjoittaja
Outi Lehmijoki

Kirjoittaja on aiemmin ollut kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @OutiLehmijoki

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.