Matti Holopainen 23.10.2018:

KuntaTietoPalvelu tunnistettiin Saksan INTERGEO-messuilla edelläkävijäksi julkisen sektorin rakennetun ympäristön ajantasaisen koneluettavan tiedon julkaisemisessa

KuntaTietoPalvelua esiteltiin saksankielisen Euroopan messuilla eri toimijoille. Esittely tehtiin CROME-selaimen tarjoamaan käännöstoiminnallisuuteen tukeutuen. Saksalaisen BKG:n (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) sekä itävaltalaisen BEV:n (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) asiantuntijoiden mukaan KuntaTietoPalvelu on tietopalvelukonseptina merkittävästi edellä Saksassa ja Itävallassa nyt käytössä olevia julkisen sektorin rakennetun ympäristön tietojen julkaisukonsepteja ja palveluja. BKG:n asiantuntijat arvioivat, että kestää kolmesta neljään vuoteen ennen kuin KuntaTietoPalvelun palvelukonseptia vastaavia palveluja voidaan tarjota.

Merkittävimmät erot ovat KuntaTietoPalvelun rajapintainfrastruktuuri ja verkkokauppa sekä kyky koota ja julkaista jatkuvasti ajantasaisinta koneluettavaa tietoa suoraan alkuperäisistä prosesseista. Saksassa ja Itävallassa käytössä olevat ”kaupat” julkaisevat erikseen koottuja vakiotietopaketteja ja niistä tietovirtaa, jonka ajantasaisuus vaihtelee kuukausista vuosiin. Näissä palveluissa ei ole myöskään vielä toteutettu EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämää hallittua tiedonjulkaisua henkilötiedoista ja tiedoista, joista voi muodostua henkilötietoa.

Saksalaisissa ja itävaltalaisissa palveluissa käytetään organisaatioiden omia kansainvälisistä lisensseistä mukailtuja lisenssejä. KuntaTietoPalvelun lisenssipolitiikkaa ollaan parhaillaan tarkistamassa ja mahdollistamassa tietojen käyttöönotto erilaisin oikeuksin ja ehdoin.

Saksassakin on tunnistettu tarve ryhtyä verkottamaan rakennetun ympäristön prosesseja, jotta ajantasainen koneluettava tieto saadaan liikkumaan prosessien välillä. Tästä arvioidaan syntyvän merkittäviä säästöjä ja uusia palvelumahdollisuuksia.

Sekä Saksan että Itävallan datapolitiikassa lähtökohta on, että kunnille maksetaan korvaus, kun ne luovuttavat tuottamiaan tietoja osavaltion tai valtionhallinnon toimijoille palvelujen järjestämiseen. Näin toimitaan myös Ruotsissa ja Norjassa. Tämä mahdollistaa toimivan ja oikeudenmukaisen yhteistyön eri hallinnontasojen välillä. Tiedon tuottaja päättää, millä hinnalla tiedot luovutetaan käyttäjille. Yleispiirteiset pienimittakaavaiset tuotteet luovutetaan ja julkaistaan yleensä maksutta, yksityiskohtaiset ja tarkat aineistot ovat Itävallassa maksullisia, Saksassa käytännöt vaihtelevat osavaltioittain.

Saksassa myös Inspire-direktiivin velvoittamana julkaistavat yleispiirteiset tietoaineistot ovat joko maksullisia tai maksuttomia kunkin osavaltion päätöksen mukaan. Avoimesta maksuttomasta tiedosta Saksassa ja Itävallassa keskusteltaessa keskeinen ratkaistava kysymys on aina, miten toiminta rahoitetaan.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.