Sami Kiukkonen 15.11.2018

Kurikka – elämää ja elinvoimaa

Sami Kiukkonen

Kuva: Maija-Liisa Laitila, Kurikan kaupunki

Kurikka on Suomen paras ja rohkein maaseutukaupunki vuonna 2025. Näin toteamme kaupungin vastaleivotussa strategiassa. Meitä on pyöreästi 21 000, mikä tekee Kurikasta asukasluvultaan maakunnan toiseksi suurimman kaupungin. Olemme siirtymässä 2020-luvulle neljän strategisen painopisteen avittamana: hyvinvoiva Kurikka, kansainvälinen Kurikka, yrittäjä-Kurikka ja tulevaisuuden Kurikka. Rohkeita avauksia ja kehityssilmää tarvitaankin, jotta pystymme vastaamaan sellaisiin haasteisiin, kuten väestön vähentyminen ja ikääntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuus.  

Kurikka on Etelä-Pohjanmaan maakunnan suurin ja merkittävin maatalouspitäjä; yksi suurimmista myös koko Suomen mittakaavassa. Maataloustulolla mitattuna Kurikka on vahvin koko maassa. Maatalouden ja elintarvikejalostuksen monipuolisuus on Kurikan valtti ja menestyksen avain jatkossakin mm. innovaatioiden, uuden teknologian hyödyntämisen ja aktiivisen investointihalukkuuden kautta. Tuotantoyksiköiden uudistuminen ja laajentuminen yhdessä kestävän kehityksen toteutumisen kanssa vie koko elintarvikesektoriamme eteenpäin ja varmistaa kannattavuutta.

Kurikan Kampus – kohti innovatiivisia ja joustavia koulutusmalleja

Kiinteistöosakeyhtiö Kurikan Kampus, jonka omistajina toimivat Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kurikan kaupunki, rakennuttaa Kurikkaan uudisrakennuksen kustannusarvoltaan noin 33 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupungin tytäryhtiö Kurikan Toimitilat Oy rakennuttaa Kampuksen viereen 70-paikkaisen asuntolan, jonka vuokraa Sedu. Tämä kokonaisuus on valtavan hieno ja pitkälle tulevaisuuteen kantava koulutusinvestointi Kurikkaan ja seutukuntaan. Koulutuksen lisäksi Kampus tuo Kurikkaan uudella teknologialla varustettua kokous- ja neuvottelutilaa ja komian näyttämön erilaisille tapahtumille.

Kurikan Kampuksella on tavoitteena löytää uudenlainen pedagoginen kumppanuus lukiokoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle. Olemme päätyneet viiteen pedagogiseen keihäänkärkeen:

  • Uusi opetusteknologia
  • Kansainvälisyys
  • Työelämälähtöisyys ja yrittäjämäinen toimintatapa
  • Tapahtumatuotanto
  • Ohjelmointikoulutus

Näiden viiden ydintavoitteen avulla pyrimme tekemään Kurikan Kampuksesta innovatiivisen, seudullisen alustan toiseen asteen koulutukselle ja paikalliselle kehittämiselle.

Kurikan Kampus

Tuleva Kurikan Kampus avataan tammikuussa 2019. Kuva: Veli-Pekka Göös, Sedu

Suomessa on ilmeinen osaavan työvoiman saatavuuden ongelma, joka korostuu seutukaupungeissa, joita osana Kurikka myös on. Maamme hallituskin on kiinnittänyt seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen huomiota ja kuluneen syksyn budjettiriihessä kohdensi seutukaupungeille 3 miljoonaa euroa ratkaisujen löytämiseen. Me Kurikassa tahdomme vastata haasteeseen joustavilla koulutusmalleilla yhteistyössä ympäröivien yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. Toimenpiteitä näihin työstämme parhaillaan myös yhdessä muiden seutukaupunkien kanssa. Kurikassa kehitämme mm. oppimissoluja sekä Kampuksen että seudullisten yritysten sisään.

Oppimissolussa luodaan opiskelijalle oppimisympäristö, jossa ovat läsnä toisen asteen koulutus, paikalliset yrittäjät (kaupungin elinkeinotoimi) ja korkeakoulut. Oppimissolujen avulla opiskelijat kontaktoituvat seudullisiin yrityksiin, jolloin he herkemmin tekevät korkeakouluopintojen aikanakin yhteistyötä kotiseudun yrityksiin (esim. opinnäytetyöt) sekä palaavat työelämään kotiseudulle. Näitä soluja olemme muodostamassa mm. Kurikan perinteisesti vahvoille elintarvike- ja puuteollisuussektoreille sekä uutena pelinavauksena ohjelmointisektorille. Haluamme hyödyntää täysimääräisesti ammatillisen koulutuksen reformin ja lukiokoulutuksen uudistuksen tuomat mahdollisuudet.  

Vuonna 2030 Kurikan Kampus toimii alustana, jossa seudulliset ihmiset ja yhteisöt työskentelevät, opiskelevat, harrastavat, viihtyvät ja nauttivat elämästä. Kukaan ei enää muista, että alussa joku saattoi miettiä Kampuksen tarkoittavan vain oppilaitosta!
 

Sami Kiukkonen
kehittämisrehtori Kurikan kaupunki ja Kampushanke 
sami.kiukkonen@kurikka.fi
044 550 2901

kurikankampus.fi
www.instagram.com/kurikankampus/
www.facebook.com/kurikankampus/

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.